Et fleksibelt samfunn gir plass til alle


av Astrid Nøklebye Heiberg, Seniorpolitisk rådgiver i Høyre

Vi nordmenn lever lenger og de eldste alderskullene blir større. Det er ikke et problem det er en fantastisk suksess, det er en gave menneskeheten alltid har drømt om. Men da må vi gjøre oss i stand til å ta imot den.

Vårt velferdssamfunn bygger på forutsetningen om at de som er i arbeid forsørger dem som ennå ikke er kommet i arbeid eller som har gått ut av det. Men i løpet av ganske få år er vi i en situasjon da en tredel av befolkningen skal forsørge to tredeler. Det går ikke. Det haster med å gjøre de nødvendige endringene som slipper til folk som vil og kan og har lyst til å være aktive i arbeidslivet. Da folketrygden ble innført i 1967 la det grunnlaget for å innføre aldersgrenser i arbeidslivet. Det arbeidslivet var fortsatt preget av industrisamfunnet med slitsomt og ofte farlig arbeid. Det bildet er radikalt forandret.

Forfatter: Astrid Nøklebye-Heiberg

Stadig flere erkjenner at arbeid er et gode, ikke bare økonomisk. Arbeidsplassen er det beste sosiale treffstedet, det gir struktur til hverdagen, det gir opplevelsen av å holde på med noe meningsfylt, få bruke sine evner, få utvikle seg, det gir livskvalitet og helse både fysisk og psykisk. Dette er en etablert sannhet for folk som mister arbeidet i 40 – årsalderen. Men det er også sannheten for mange som er langt eldre.

Nå må vi snart få gjort viktige endringer i regelverket vårt slik at flere arbeidsglade mennesker får delta til det beste for land og folk og for egen livskvalitet. Det handler ikke om å ta fra folk goder, om å presse stakkars gamle og syke ut i jobb, om at inkompetente propper i det sosiale system skal ha krav på å bli sittende. Det handler om å vaske vekk foreldede holdninger, skape et fleksibelt samfunn som har plass til alle aldre. Det blir en svær jobb, men nå må vi snart ta endringene i samfunnet på alvor.

Høyre vil dra i gang dette arbeidet. Vi har allerede presentert en eldrestrategi som skal behandles på Landsmøtet i mars. Ennå er det lang vei til vi har konkrete planer, nå trenger vi forsøk, forslag, tiltak og ikke minst åpen debatt. Vi har forventninger til den nye næringspolitiske debattavisen www.næringspolitikk.no