Pendelpolitikk


av Torbjørn Leidal, redaktør Næringspolitikk.no

Denne første kommentaren i NæringsPolitikk.no skrives med tanker tilbake på fortiden.

Den politiske debatten i USA og England kan på mange måter oppfattes som skritt  tilbake til 60-tallet før EU og internasjonale handelsavtaler. Det store utenrikspolitiske spørsmålet blir om flere andre land følger de samme fotsporene og hvilke konsekvenser det får for internasjonal handel og norsk næringsliv. Krav om slutt på outourcing  av arbeidsplasser kommer som del av debatten om grønt skifte og sirkulær økonomi i Norge. Økt bruk av roboter i industrien kan kanskje bidra til å realisere ”industri 4,0” og føre industribedrifter tilbake til det norske arbeidsmarkedet og fossekraften. Forutsetning blir å finne gode arealer i kommunene til industri, som kan leve i harmoni med de nye boligområdene som vokser ut over det ganske land. Tilbake til 80-tallet vil mange huske frislippet i boligmarkedet og den dramatiske prisøkningen før smellet kom i -87 med ekko som varte til begynnelsen av 90-tallet. De rødgrønne vil regulere og det blir spennende å se om Regjeringen gir etter for reguleringspress eller lar markedet styre i form av kraftig boligbygging og naturlige prissvingninger.

Den blå Regjeringen i Norge har gitt mange forhåpninger om økt konkurranseutsetting. Avfallsproblemene i Oslo har derfor gitt motstandere og skeptikere til konkurranseutsetting både argumenter og mulighet til å snu debatten. Når granskingsrapporten fra Deloitte foreligger om et par måneders tid, vil sannsynligvis debatten få ny fart og retning. I mellomtiden heves glassene på Lorry over feiring av NæringsPolitikk.no (kl.17-19 i dag). Måtte festen bli bra. Ansvarlig for bar regningen og redaktør for NæringsPolitikk.no ligger utslått i en seng på hospitalet med prolaps. Det er 30 år siden forrige gang. Pendelen svinger også her tilbake. Forhåpentligvis vil det bli mer naturlig at 57-åringer bytter jobb eller starter nye virksomheter, om Astrid Nøklebye-Heibergs eldre strategi følges opp med konkrete virkemidler. Det forutsetter en Stortingsmelding eller i hvertfall at berørte parter setter seg ned og forhandler frem enighet om tiltak i et offentlig nedsatt utvalg.