Da har valgkampen startet også her i NæringsPolitikk.no ved stortingsrepresentant Kristin Vinjes(H) debattinnlegg om formueskatten og kostnadene ved å etablere og eie industribedrifter i Norge. Vinjes innlegg peker i to interessante retninger. Den ene mot industrimeldingen som regjeringen ventes å legge fram om kort tid, og den andre mot norsk eierskap i ny norsk industri.

Sistnevnte er meget interessant og det skal bli minst like interessant å høre Arbeiderpartiets og de andre partienes syn og argumenter. Robotiseringen som for de fleste er skrekkscenario, er faktisk Norges mulighet til come-back som industrinasjon. Hittil har rimelig energi, i første  rekke strøm, vært et av få konkurransefortrinn Norge har hatt i industrikonkurransen med andre land. Dyrere arbeidskraft har definitivt vært konkurranseulempe. Ved innføringen av den såkalte Industri 4,0 med økt robotisering, vil høyere lønninger enn andre industriland derved bli mer utjevnet. Da gjenstår rimelig kraft og andre rammevilkår som nærhet til markeder og sjøtransport, men ikke minst kostnadene ved å etablere, utvikle, eie og drive industri. Det er naturlig å tro at dette vil bli en av valgkampens mindre tabloide men desto mer viktige saker.