POLITISK (U)KORREKTHET ELLER TUKTE BJELLESAUENE?

 

Er den norske næringspolitiske debatten for korrekt?

Fenomenene Donald Trump, Ex Brit, Sverigedemokratene, populistene i Europa og Carl I Hagens syn på klimaforandringer dokumenterer kanskje at vår tid generelt sett har blitt mer politisk ukorrekt.

Er det i ferd med å bli korrekt å være ukorrekt? Må man som næringspolitiker opptre mer politisk ukorrekt for å bli hørt? Oppskriften på den politiske ukorrektheten er angrep på samfunnsetablissementet og media.

I så måte har de som driver næringspolitikk en solid utfordring. Hvordan få frem et komplisert næringspolitisk Budskap når publikum kun konsumerer et par tabloide linjer? De fleste kjenner igjen samtalene etter landsmøtemiddagen.

Forklaringen på foreningens problem med å nå frem i media er enkel. Idiotisk administrasjon som ikke lytter, toskete politikere eller dumme journalister. Sannsynligvis en kombinasjon.

Løsninger er nok at man må være mer intelligent enn kommunikasjonsteknologien, motstandere, media og publikum for å vinne kampen om oppmerksomheten og nå gjennom med Budskapet. Hvis man utvikler et klart Budskap, tilpasser og sprer dette i flere mediekanaler der hvert media er del av en total kommunikasjonsplan, bør det være mulig å nå frem.

Det er teori. Så kommer praksisen. Mange næringspolitikere har klar beskjed fra sine styrer og sterke medlemmer om hvordan deres næringspolitikk skal drives. Det er nok her kampene må stå.

De næringspolitiske foreningene og interesseorganisasjonene har stort sett oppegående og kompetente administrasjoner og ansatte. For at de skal få utnyttet sitt potensiale må bjellesauene i generalforsamlingen, styret og på Landskonferansen bli tuktet.

Næringspolitiske foreninger, interesseorganisasjoner og politiske parter bør derfor ta en selvransakelse og interndebatt før de hiver seg på ”ukorrektbølgen”. Det innebærer også at en kommunikasjonsplan og et posisjonsnotat eldre enn ett år sannsynligvis er utdatert.

Kjør debatt!