KOMPROMISS = DYRT, UGREIT OG MILJØFIENDTLIG

 

Valgkampen som vi varslet oppstarten på i forrige uke har trang fødsel. Samarbeidsavtalene er ikke riktig ferdigforhandlede. Da er heller ikke sakene prioritert for valgkampen. Regjeringspartiene med støttepartier sitter i forhandlinger og nå tyter kompromissene frem. NTP forhandles bak lukkede dører. Den første lekkasjen kom i dagens BT. Strategier må legges først før taktikken kan utformes.

Men noe er klart på fredag, varsler Aftenposten. Noen hundre offentlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo. Sterke forsvarere av hovedstadens interesser finnes det lite av i regjeringen. Derimot protesteres det heftig fra Jahn Bøhler i AP og Christian Tybring-Gjedde i FrP, men det hjelper så lite. Saken er kompromiss og skal være i boks. Dessuten er det god distriktspolitikk å plage Oslo.

Konsekvensene av å rive opp relativt fungerende offentlige arbeidsplasser og sende dem ut i distriktene er forutsigbare. De eldste og mest etablerte medarbeiderne pensjonerer seg. De yngste med liten erfaring blir med på lasset og de midt i mellom og dyktigste går til privat næringsliv. Veldig kompetanseøkende er det neppe.

Blir det så mer samfunnsøkonomisk?

I Norge skal vi reise minst mulig. Hvis vi gjør det, skal det skje til fots, per sykkel eller med elektrisk bil på dårlige veier. De fleste tar fly. Det er bra for Bjørn Kjos & co, men kanskje ikke så praktisk, billig og miljøvennlig for nasjonen og de reisende. Transport av varer og tjenester skal skje på østeuropeiske trailere på de samme dårlige veiene. Jernbanetransport for folk og fe gikk raskere på 70-tallet og kan sees bort i fra. Sammenlign transporttid for morgenmøte på Vallemyrene i Porsgrunn med samme i Stockholm og påfølgende ettermiddagsmøte i Oslo!

Blir utflytting så mer klima- og miljøvennlig?

Ja, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Han mener desentralisering er grunnleggende god miljøpolitikk. Om det er økt flytrafikk eller østeuropeiske trailere han mener er noe uklart. Næringspolitikk.no tar gjerne i mot en debattartikkel på tema.

Derimot er det klart at reiseveien blir noe lenger, tidkrevende og dyrere for de som skal oppsøke og treffe de desentraliserte byråkratene. Men håpet er jo at dette vil øke presset på bedre veier og jernbane i Norge. For alle bor jo ikke i sykkel- eller elbilavstand fra Gardermoen.

Kjør debatt!