SØKER DU YRKESFAG – FÅR DU LÆREPLASS


Av regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli


Ungdom i Oslo og Akershus søker ikke til yrkesfag. Det er det ingen god grunn til. Så godt som alle søkere får læreplass. Flere bransjer stiller nå med læreplassgaranti hvis du velger deres fag.

Det er næringslivet som tar hovedansvaret for det viktige samfunnsoppdraget opplæringen av faglært arbeidskraft er. 73 prosent av norske lærlinger får læreplass i bedrift. Det viser tall fra den ferske Indikatorrapporten fra Utdanningsdirektoratet. Kommunene står for 20 prosent av læreplassene, mens staten står for skarve 7 prosent.

Det er store forskjeller mellom fylkene i hvor stor andel av søkerne som får læreplass. I Oslo får over 80 prosent læreplass. 1706 lærlinger fikk læreplass i Oslo i fjor. Det viser tall fra Oslo kommune. I Akershus har både antallet som søker yrkesfag og antallet som er formidlet økt. 72 prosent får læreplass. Oslo er best i landet og Akershus fjerde best.

I praksis betyr dette at alle som har ståkarakter i alle fag og gode norskkunnskaper får læreplass. I tillegg strekker mange bedrifter seg langt for å gi plass til kandidater med ekstra utfordringer, da trenger de god oppfølging fra kommunen, og kanskje ekstra støtte fra NAV. Vi vet også at en god del søkerne ikke er kvalifisert til læreplass, noen trekker seg underveis, noen gjør noe annet. Flest søkere har fått godkjent lærekontrakt i bygg- og anleggsteknikk.

Halvparten av bedriftene i Oslo og Akershus sier at de har behov for å rekruttere elever med yrkesfag. En av fem bedrifter melder om behov for fagarbeidere innenfor bygg- og anlegg, men nok ungdommer søker seg ikke til disse fagene, selv om byggfag har hatt et oppsving i de to fylkene. Likevel er det bare 22 prosent som søker yrkesfag i Oslo. Situasjonen er ikke bedre i Asker og Bærum.

Akershus fylkeskommune gir læreplassgaranti til alle elever som er kvalifiserte til læreplass innen service og samferdsel. Mer spesifikt gjelder garantien logistikkfaget, yrkessjåførfaget, salgsfaget og sikkerhetsfaget.

Hovedstadsregionen er i sterk vekst. Byggebransjen er en motor i næringslivet i vår region. Byggenæringen vil trenge flere flinke hoder og hender. Innen 2030 skal det bygges nye boliger til mer enn 400 000 mennesker. Byggenæringen er kanskje det tryggeste yrkesvalget du kan gjøre. Nå innføres læreplassgaranti i Oslo, Akershus og Østfold. Garantien gjelder nye søkere til fagene tømmer og betong, ungdom som allerede har valgt denne yrkesveien og søkere til relevant videregående utdanning i 2017.

Denne uka signerte byråd Raymond Johansen, fagopplæringssjef Bente Fredheim og Lærlingkompaniets Laila Berge en ny læreplassgaranti. Rekrutteringen til restaurant- og matfag har blitt dårligere de siste ti årene. Avtalen garanterer at alle kvalifiserte søkere til fagene kokk og servitør, de får læreplass.

Attraktivitet for ungdom og seriøsitet i arbeidslivet henger nøye sammen. Innføring av lærlingklausul ikke bare i Oslo kommune, men også nasjonalt, er et viktig skritt i riktig retning. NHO Oslo og Akershus arbeider for at en systematisk oppfølging av kravene til lærlinger i bedriften og ute på byggeplassene blir en realitet ved godkjenning av anbud. Vi brenner for seriøsitet i arbeidslivet og bedre vilkår for næringslivet i vår region, og vi er opptatt av at bedriftene skal få tak i den kompetansen de har behov for. Da kan vi ikke godta at bare 20 % av ungdommene våre velger praktiske fag. Vi må knuse myten om yrkesfag, og spre budskapet om at i vår region har vi læreplass til alle.