UTFLYTTING: MILJØ- OG KOMPENTANSEFIENDLIGTLIG ELLER SAMFUNNSNYTTIG


Av Torbjørn Leidal


Noen hundre offentlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo. Nærmere bestemt 620, på sikt ca. 2.000. Det fortalte Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressekonferanse torsdag 16.februar.

Som nevnt i lederartikkel dagen før, det er få forsvarere av hovedstadens interesser i regjeringen. Derimot protesteres det heftig fra Jahn Bøhler i AP og Christian Tybring-Gjedde i FrP, men det hjelper så lite. Saken er kompromiss med støttepartiet Venstre.

Konsekvensene av å rive opp relativt fungerende offentlige arbeidsplasser og sende dem ut i distriktene er forutsigbare. De eldste og mest etablerte medarbeiderne pensjonerer seg, hvis de kan. De yngste med liten erfaring blir med på lasset og de midt i mellom og dyktigste går til privat næringsliv. Veldig kompetanse økende er det neppe for den offentlige virksomhetens funksjon.

Gir utflytting av offentlige arbeidsplasser økt samfunns nytte?

De fleste tar fly når de reiser i Norge. Finnes ikke fly, blir det bil. Det er bra for Bjørn Kjos & co, men kanskje ikke så praktisk, billig og miljøvennlig for nasjonen og de reisende. Transport av varer og tjenester skjer ofte på trailere. Jernbanetransport for folk og fe gikk raskere på 70-tallet og sees bort fra om man reiser i jobbsammenheng og må være effektiv.

Sammenlign transporttid fra Oslo til morgenmøte på Vallemyrene i Porsgrunn med samme i Stockholm og påfølgende ettermiddagsmøte i Oslo! Samfunns nytten blir logisk sett lokal der de nye(gamle) arbeidsplassene etableres. For næringsliv og annen offentlig forvaltning som må reise dit, blir det dyrt og lite effektivt.

Den blå/blå regjeringen skal bekjempe byråkrati. Utflyttingen vil mest sannsynlig skape flere offentlige arbeidsplasser. Samler man dem rundt departementene i Oslo er det størst mulighet for stordriftseffekt og kontroll. Ansatte kan flyttes rundt etter behov. Havner en ny offentlig ansatt i Vadsø med barn og ektefelle som slår rot, er det sannsynligvis like lite attraktivt å flytte til Førde som fra Oslo til Vadsø i første omgang. Mobilitet og effektivitet blir lidende.

Blir utflytting så mer klima- og miljøvennlig?

Ja, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Han mener desentralisering er grunnleggende god miljøpolitikk. Om det er økt flytrafikk eller østeuropeiske trailere han mener er noe uklart. Næringspolitikk.no har bedt om en debattartikkel på tema.

Avslutningsvis og nøkternt er det kanskje like godt å være ærlig. Utflyttingen skjer fordi det skal skape (offentlig)virksomhet i distriktene.

Da kan man kanskje like gjerne spørre om ikke man burde ”tatt den helt ut” og flyttet ut departementer og direktorater også. Så ville behovet raskt tvunget frem moderne tog og velholdte, gode veier som også næringslivet så sårt trenger for å flytte både folk&fe. Slik Sverige og andre land vi kan sammenlikne oss med fikk en del år siden.

Venstres representant André Skjelstad sa på pressekonferansen torsdag at kan Danmark flytte 4.000 offentlige arbeidsplasser ut av København, bør Norge klare halvparten. Forskjellen er at du kjører tog eller bil på motorvei raskere på tvers eller langs av Danmark enn du kjører fra Oslo til Vallemyrene utenfor Porsgrunn. Det er også realiteten næringslivet i Norge forholder seg til daglig.

Kjør debatt!