DISTRIKTSPAKKE ELLER EX-ERNA

 

 

Helhetlig distriktspakke som omfatter politi, helse, samferdsel og arbeidsplasser er Ernas mulighet til å stoppe distriktsopprøret. Utflytting av et par tusen offentlige arbeidsplasser fra Oslo er plastperler i sammenhengen.

Senterpartiets fremgang på februarmålingen Norstat har gjort for NRK  viser innhugg hos Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Bygdedyret har våknet og vi må regne distriktspolitikk som en av de dominerende sakene, kanskje den viktigste i den kommende valgkampen. Ser valgkampstrategene i Høyre, FrP, KrF og Venstre dette?

Sannsynligvis ja, men muligens ikke nok?

Norge har fått en ny trend. Den heter Bygda. TV2`s Farmen har truffet usedvanlig bra og deres egenproduserte kjendis Leif Einar Lothe, alias Lothepus, er p.t. landets største kjendis i klassen all-round. Den nye trenden traff regjeringspartiene sent, men kunne kommet så sent i valgkampen at den ble umulig å takle. Spørsmålet nå er om det allerede er for sent?Det tar tid å utrede, forhandle og presentere vesentlige politiske saker i pakke.

LO-Stat uttaler noe som få eller ingen kan si i mot i debattinnlegget her i Næringspolitikk.no om utflyttingen av ca. 1.800 statlige arbeidsplasser fra Oslo. Et fåtall ansatte og deres familier skal betale prisen for et politisk kompromiss for en flytteprosess som i realiteten er et musepiss i havet. Det behøves en kraftig og helhetlig tiltakspakke om folk og næringsliv skal overleve på Bygda. Senterpartiet og SV vil sannsynligvis borre i dette for alt det er verdt. De kan ikke tape!

Vi som bor i Oslo kommer nesten alle fra et annet sted i landet. Derfor er medfølelsen med distriktenes problemer stor og vi er villige til å betale. Men ikke å bli tvangsflyttet. Forfatteren er legesønn med 6 flyttinger bak seg.  Det var ikke veldig stas. Hadde en kunnet velge, hadde flytting blitt utsatt til det ble etter eventuelt eget ønske.

Nedleggelser av sykehus og akuttmottak gjør det lite sikkert å bli gammel i Bygda. Spesielt når helikopter ikke kan lande på grunn av været og 2-3 timer i ambulanse på glatte veier er alternativet for et hjerteinfarkt, hjerneblødning eller fødsel som behøver akutt hjelp.

Mange Oslofolk har også hytter på fjellet. Å sjekke tilgang til lege og politi blir sannsynligvis like vesentlig som å vurdere køer og veistandard ved hyttekjøp- og salg.

Regjeringspartiene sitter i disse dager og forhandler NTP. Spørsmålet er om de vil ta inn over seg behovet for Distriktspakke og ikke bare lansere en liten vei nyhet  langt frem i tid med liten respons i media og derved velgerne, som Sanner hadde med utflyttingspakken. Den er ikke nok. Plastperler er dårlig valuta på Bygda. Det opplever alle som driver næringsvirksomhet og lever av salg til andre deler av landet eller utlandet. Hard valuta nå heter stemmesedler. Den er akseptert og vil bli benyttet.