INTERNASJONAL PRIS TIL NDLA

 

Den norske læremiddelportalen NDLA er i dag tildelt den første Open Education Awards for Excellence 2017, for sin variasjon av åpne tilgjengelige læremidler.

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er et samarbeid mellom alle norske fylkeskommuner med unntak av Oslo, og tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring.

Viktig anerkjennelse

– KS er glad for den anerkjennelsen dette gir til fylkeskommunenes felles innsats for utvikling og bruk av digitale læremidler gjennom åpne løsninger, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS Erling Barlindhaug.

Det er første gangen Open Education Consortium, et globalt nettverk for internasjonale institusjoner, deler ut prisen. NDLA tildeles prisen i kategorien «Beste åpne portal».

Ros til norske lærere

– I dag har norske lærere fra hele landet fått internasjonal anerkjennelse for det de sammen har skapt, sier daglig leder i NDLA, Øivind Høines.

Han løfter også frem det brede samspillet mellom lærere og NDLAs leverandører.

– Innovasjonskraften som ligger i dette samspillet har vært avgjørende sier Høines.

 

Kontakter: 

KS:
Erling Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning, tlf. 907 08 984
Pressetelefon: 24 13 26 00

NDLA:
Øivind Høines, daglig leder, tlf. 990 05 647