KOMMUNENE KAN DELE KLARE TEKSTER

 

Uklart språk er både et demokratisk og et økonomisk problem. Nå lanserer KS en tekstbase med brev og tekster som alle innbyggere kan forstå.

 – Gode tekster blir tilgjengelige for alle. Dette vil spare både kommuner og innbyggerne for frustrasjon og ikke minst verdifull tid, sier leder for programmet klart språk i kommunesektoren, Anna Holm Vågsland.

Mange kommuner og fylkeskommuner satser på klarspråk, og flere har jobbet grundig med å brukerteste og forbedre tekstene de sender til innbyggerne.

– Delingspotensialet i kommunene er stort. De kommuniserer om de samme tjenestene, og det er ingen grunn til å ha over 400 ulike brev om tildeling av sykehjemsplass, hvis vi har ett som alle innbyggere kan forstå,sier Vågsland.

Deler gjerne
Skedsmo kommune har delt tekster selv og hentet inspirasjon fra andre kommuner.

– Det er fint å oppleve delingskulturen i Kommune-Norge. Alle bidrar med noe som til sammen løfter oss. Klart språk handler om å utvikle en språkkultur og brukertesting er vårt viktigste verktøy for å gjøre forbedringer. Tekstbasen gir oss inspirasjon og innspill i tekstarbeidet, sier prosjektleder i Skedsmo kommune, Stig Ervland.

Så langt inneholder basen 80 tekster innenfor ulike tjenesteområder og vil utvides etter hvert som kommunene deler mer. Alle tekster er tilgjengelige på nynorsk og bokmål.

Langvarig satsing
KS har et femårig program for klart språk som skal vare fram til 2020. I løpet av det siste året har over 80 kommuner og fylkeskommuner deltatt på regionale kurs i klart språk. Programmet har også en ordning der kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til eget språkarbeid.

Lenke til tekstbasen: www.klarspråk.no/kommunesektoren

Les mer om program for klart språk i kommunesektoren: www.ks.no/klartsprak

Kontakt i KS:

Programleder Anna Holm Vågsland, tlf. 926 15 541

Pressetelefon, 24 13 26 01