-REGJERINGEN BØR PRIORITERE TILTAK KOMMUNENE ETTERSPØR

 

Regjeringen burde heller støtte de tiltak kommunene etterspør for å kunne levere best mulig eldreomsorg, i stedet for å lansere enda en stortingsmelding, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

 Regjeringen har i dag varslet at den vil starte arbeidet med en ny reform i eldreomsorgen. KS’ styreleder understreker at hun er glad for det tverrpolitiske nasjonale engasjementet for en god eldreomsorg, og hun slutter opp om ønsket om å få etablert beste praksis på ulike områder raskere i alle kommuner.

– KS og kommunene vil selvsagt bidra aktivt med innspill underveis i de prosessene som regjeringen nå varsler. Men vi tviler sterkt på at enda en stortingsmelding er det mest målrettede nye tiltaket regjeringen kan komme med for å løfte eldreomsorgen videre rundt om i kommunene, sier Helgesen.

 I løpet av de siste årene har Stortinget diskutert flere stortingsmeldinger om kvalitet og pasientsikkerhet, innovasjon i omsorg, primærhelsetjenestene, folkehelse og digitalisering i helsesektoren. KS mener derfor at det foreligger et godt kunnskapsgrunnlag både om de største utfordringene i eldreomsorgen, og hva brukere og pårørende, tilsynsmyndigheter og direktorat, forskningsmiljøer, fagorganisasjoner og ledere på ulike nivåer i omsorgstjenestene mener er viktigste forutsetninger for å styrke kvaliteten på eldreomsorgen rundt om i kommunene.

Fremfor å bruke mye tid på å drøfte enda en ny reform, vil vi anbefale både regjering og storting å prioritere og støtte tiltak som kommunene etterspør for å kunne levere best mulig eldreomsorg, sier Helgesen, og peker på behov for satsing på både digitalisering, kompetanseheving, velferdsteknologi, forskning og bygging og fornyelse av tilrettelagte boliger.

– Det er allerede mange gode satsinger i gang for å styrke kvaliteten i eldreomsorgen over hele landet, både i kommunal og statlig regi. Vårt beste råd til regjeringen er å satse enda bredere og sterkere på dette, sier Gunn Marit Helgesen.

Kontakt i KS:

 Styreleder Gunn Marit Helgesen, tlf. 917 40 802
Direktør for interessepolitikk Helge Eide, tlf. 905 67 722

Pressevakt: 24 13 26 01