TAKK FOR 8.MARS!

Takk for 8.mars!

Takk for Kvinnedagen, den har tilført menn innsikt slik at vi mange kan se på kvinnen som samlivspartner og kollega. Veien har vært bratt, lang og svingete. Det har ikke vært enkelt for oss mange å utvikle rollen fra å være FORfører og FORsørger til å være SAMlivspartner og SAMarbeidspartner.

Veien har vært for utfordrende til at det er tenkelig å snu og gå tilbake. Det betyr at vi må gå fremover.

Hvor går veien så videre?

Sannsynligvis er de beste kvinnesakene mannesaker fremover. Det vil si sikre menns rettigheter som likestilt med kvinner.

Utfordringen nå må ligge i praktisering. Vi bør bli flinkere til å praktisere likestilling i arbeidslivet, på skoler, universiteter og hjemme. Vi må lære innflyttere til Norge at likestilling mellom kjønn ikke er religiøs eller kulturell diskriminering, men resultat av 100 års politisk arbeide.

Deretter må vi sikre kjønnsbalanse fullt ut. Menn må få fedrerettigheter i kraft av seg selv. Ikke som vedheng til mor. Og egg bør selvfølgelig likestilles med spermier. Ideologiske betraktninger må settes til side enten man går i Moske, Kirke, på Ski eller Pub.

Avslutningsvis oppfordring til kvinner om å tørre å ta litt mer sjanser og være litt mindre perfeksjonister. Og at gutter kanskje gjør seg litt mer kostbare og ikke ” tar´n fullt så mye på hælen”. Guttene kan få seg litt av en overraskelse når de flotte damene både har bedre utdannelse og tjener dobbelt så mye. Alle damer er flotte, så overraskelsene kan i overkant bli mange.

Gratulerer med dagen!