EØS IMPLEMENTERING: KATASTROFE FOR NORSKE YRKER?

 

I løpet av våren skal Stortinget behandle EØS implementering av Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (2005/36/EF). I den anledning har Næringspolitikk.no besluttet å publisere Senterpartiets juridiske betraktninger i sin helhet.

Forfatter er partiets rådgiver Peter Ørebech, med bakgrunn som professor ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø. Han har særlig interessert seg for hvordan EU-rett, EØS-rett og internasjonale handelsavtaler som GATT og GATS innvirker på blant annet norsk fiskeriforvaltning og suverenitet i nordområdene.

Næringspolitikk.no ser det som vesentlig for god næringsdebatt at hele resonnementer og betraktninger kan publiseres. Vi vil derfor invitere til debatt med muligheter for å bruke det format den enkelte debattant selv mener er nødvendig for at budskapet skal komme frem.

Med dette som bakgrunn, håper vi det kan være interessant å bidra med synspunkter på Ørbechs påstander:

  • Norske kompetanse- eller eksamenskrav vil i praksis bli fjernet når inngangsbilletten i andre land er mindre brysom enn i Norge.
  • Nøkkelen for å «lykkes i skrotingen» av norske utdanninger, norsk kompetanse og norsk språk som vilkår for å kunne utøve en av de opplistede 187 forskjellige yrker går gjennom europeisk profesjonskort: det sertifikat som yrkeskvalifikasjonsloven innfører og som dokumenterer at yrkesutøveren enten har alle nødvendige betingelser for midlertidig tjenesteytelse i vertstaten, eller konfirmerer at utlendingen har en bakgrunn i utlandet som også åpner døren for etablering i vertsstaten (Norge).
  • I Norge må NOKUT-godkjente studier være minimumskrav for å kunne praktisere sitt yrke.
  • For yrker som krever behandling av klienter, kunder, kjøpere, selgere, låntakere etc. kreves det kompetanse i norsk språk. Dette må være absolutt og kan medføre stor sikkerhetsrisiko dersom det ikke følges strengt.

Flere medier har de siste dagene bragt meldinger om at for raske vedtak i Stortinget uten tilstrekkelig debatt, har gitt utilsiktede konsekvenser. Vi håper i så måte at belysning av dette tema kan stimulere til det motsatte.