BIOEVENTYRET BESTÅR AV MER ENN ETT KAPITTEL


Av Inger-Lise M. Nøstvik, Generalsekretær Norsk Petroleumsinstitutt


Bærekraftig biodrivstoff er helt nødvendig for å nå Norges klimamål, men det er avgjørende at det benyttes på riktig måte. 

Det er gammelt nytt at bruk av biodrivstoff er omdiskutert. Regnestykkene til SSB tar utgangspunkt i konvensjonelt biodrivstoff (også kalt 1. generasjons biodrivstoff), og ikke avansert biodrivstoff, som er fremtidens drivstoff. Akkurat som med all annen teknologi, har også biodrivstoff behov for å modnes og videreutvikles. Biodrivstoff kan lages på forskjellige måter, av forskjellige råstoffer. Alle valg har betydning for drivstoffkvaliteten og klimagasseffekten, og det er noen kombinasjoner som er bedre enn andre. Konvensjonelt biodrivstoff er det første steget i en utviklingsprosess. Bioeventyret består av mer enn ett kapittel.

Avansert biodrivstoff er et drivstoff som reduserer klimagasseffektene, har høy produktkvalitet og er bærekraftig. Det er ikke i konkurranse med mat. Bærekraftig biodrivstoff er helt nødvendig for at Norge skal klare å redusere sine klimagassutslipp med 40 % innen 2030. Derfor er det både forståelig, og positivt, at regjeringen og samarbeidspartiene ønsker å trappe opp bruken av bærekraftig biodrivstoff. Det er dessuten helt i tråd med hva bransjen selv ønsker å tilby. Utfordringen er å få tilgang til større mengder avansert biodrivstoff til en konkurransedyktig pris, sammenlignet med fossilt drivstoff.

Vi trenger derfor biopolitikk som stimulerer til økt omsetning av avansert og bærekraftig biodrivstoff, og samtidig oppmuntrer og legger til rette for produksjon og utvikling av dette. Det er flere mulige produksjonsanlegg på trappene her i Norge, og et potensiale for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff.

Siste dagers overskrifter om mulig bruk av E10 (bensin med 10 % innblandet bioetanol) har skapt unødig skremsel. Norske forbrukere kan være trygge på at bensinstasjonskjedene alltid vil tilby produkter av høy kvalitet i henhold til europeisk og norsk standard, og som er tilpasset deres biler. Dersom E10 skulle bli bransjestandard, vil de bilene som ikke kan bruke produktet tilbys et alternativ. Det er mulig å få til begge deler.

Vår bransje ønsker et samarbeid mellom myndigheter og næringsliv velkommen. La oss jobbe sammen for å sikre langsiktige rammebetingelser for økt produksjon og bruk av bærekraftig biodrivstoff.