BARE BÆREKRAFTIG BIODRIVSTOFF

Alt biodrivstoff som selges av NPs medlemmer, også det som omsettes utover omsetningskravet, skal oppfylle EUs bærekraftskriterier.

Norsk Petroleumsinstitutt (NP) har ved har ved flere anledninger påpekt at myndighetene bør sette krav om at alt biodrivstoff som omsettes i Norge skal oppfylle EUs bærekraftskriterier. I dag er det kun krav om at biodrivstoff som omsettes innenfor omsetningskravet skal oppfylle disse bærekraftskriteriene. Dette har også vært belyst i media den siste tiden.

NPs medlemmer forplikter seg til å sikre at alt innkjøpt biodrivstoff fra 1. januar 2017 oppfyller EUs bærekraftskriterier, uavhengig av om det omsettes innenfor eller over vedtatt omsetningskrav.

– Jeg er stolt av at bransjen utviser samfunnsansvar og går foran med en bransjeerklæring. Bruk av biodrivstoff er nødvendig dersom vi skal nå Norges klimamål, men det er avgjørende at biodrivstoffet er bærekraftig og at det er tilstrekkelig tilgang på dette, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt. Hun imøteser større åpenhet om bioproduktene og råstoffene de er basert på.

Miljøstiftelsen Zero er positive til bransjens initiativ.

– Vi er positive til at bransjen går foran for å sikre mer bærekraftig biodrivstoff i fremtiden, sier Anne Marit Melbye, rådgiver i Zero. 

Norsk Petroleumsinstitutt (NP) er bransjeforeningen for markedsførende olje- og energiselskaper i Norge. Drivstoffselskapene Circle K, Esso, Uno-X, YX og St1 Norge blant NPs medlemmer. Disse fire selskapene står for cirka 97% av leveransen i det norske drivstoffmarkedet. 

For spørsmål, eller ytterligere kommentarer, ta kontakt med generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik på mobil 932 63 377.