BYPOLITIKK – VISJONER I STEDET FOR MISUNNELSE OG STRAFF

Visjoner om vekst er bedre enn tanker om straff og misunnelse. Valgkampen startet så vidt her i Næringspolitikk.no med utspillene om distriktspolitikk. Hva med å følge opp med bypolitikk?

Stortinget behandlet flere grunnlovssaker 14.mars, som skal avgjøres neste stortingsperiode. Blant disse en sak om vern av matjord(Dokument 12 (2015-2016). Flere av våre politikere er bekymret for at boligbygging rundt Oslo skal gå på bekostning av potetdyrking.

Samme dag la Boligprodusentene frem sin rapport for salg og igangsetting av nye boliger i Norge. Den viste en liten nedgang i salg av eneboliger og leiligheter, men ellers sier Boligprodusentenes leder Per Jæger i en pressemelding at det er god sammenheng mellom salg og igangsetting av nye boliger i Norge.

Eiendomsmarkedet virker stort sett greit, så lenge prisene stiger og politikerne holder nypene unna. Mange husker 80-tallet med gru da rentefradraget ble redusert midt i en lavkonjunkturbølge etterfulgt av en enorm renteøkning.

Folk solgte boliger med tap, mange kunne ikke bytte jobb fordi de ikke hadde råd til å flytte og staten og næringslivet ble påført enorme kostnader. Ønsker vi dette igjen?

I dag står prisene historisk høyt. Logisk sett er da sjansen for prisreduksjon større enn videre økning i samme takt som vi har hatt. Nettopp når boligprisene står høyt, får dessverre politikere gjerne for seg å ”gjøre noe” for å bringe prisene ned. Da får man ofte dobbelt opp og en kraftigere prisnedgang alle taper (mye) på.

Økt eiendomsskatt, lånebegrensning og bompengeøkninger er varslet. Reduksjon i skattefradrag kan komme. Problemet er at hvis alt kommer samtidig med en markedsjustering, kan summen gi nedgang som bringer tankene tilbake til slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet.

Det smarteste er sannsynligvis å akseptere at boliger sentralt i Oslo er en underskuddsvare som er priset høyt. Og som vil bli priset enda høyere i fremtiden. Det blir ikke flere toroms leiligheter på Grünerløkka eller femroms på Frogner med den arkitektur vi har i dag.

Løsningen er å la markedet regulere seg selv og gjør det mer attraktivt og lønnsomt å bo utenfor Oslo. Da behøves skikkelig tog og t-bane samt hovedveier rundt og ikke gjennom hovedstaden.

Departement og tilsyn kan flyttes til Oslos forsteder og gi grunnlag for god T-bane og togforbindelse. NRK burde plasseres i Drammen med nyhetsredaksjon i Oslo. Mange av de beste tomtene i Oslo er dessverre okkupert av finanspalasser.

Hva med å gi flytteincentiver slik at fjordtomtene kunne bli boligtomter?

Slike tiltak vil ha en bedre markedspåvirkning på Grünerløkka og Frogner enn skatter og avgifter. Det krever visjoner om vekst og ikke tanker om straff og misunnelse. Valgkampen startet så vidt her i Næringspolitikk.no med utspillene om distriktspolitikk. Vi inviterer til oppfølging om Bypolitikk!