HØYREDAMER I BRESJEN FOR GRÜNDERE


Av Kristin Vinje, Stortingsrepresentant Høyre


På Høyres landsmøte fikk 14 Høyrekvinner gjennomslag for sitt forslag om å styrke pensjonsrettighetene for gründere. For Høyre er det viktig å legge til rette for næringslivet, og vi må spesielt stimulere flere til å tørre å starte egen bedrift.

Bedre pensjonsrettigheter for gründere

En av de tingene som vi mener er et hinder for nettopp det, er at pensjonsordningene for gründere og selvstendig næringsdrivende er for dårlige. Vi ser ingen grunn til denne forskjellsbehandlingen mellom ordinære arbeidstakere og de som driver egen virksomhet i dagens ordninger. Etter dagens ordning kan gründere og selvstendig næringsdrivende kun spare fire prosent i pensjon med skattefradrag, og ikke syv prosent slik ansatte i bedrifter får. Dette vil Høyre gjøre noe med. Derfor foreslo vi å gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing og på linje med andre arbeidstagere, der en arbeidsgiver spare opptil syv prosent av den ansattes samlede lønn inntil 7,1 G (1 110 912 kr) årlig med skattefradrag. Arbeidsgiver kan videre spare opptil 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 G – 12 G. Dersom bedriften ikke utnytter hele beløpet kan den ansatte spare til egen pensjon med skattefradrag.

Politikk for verdiskaping

Vi må føre en politikk som bidrar til verdiskaping, og da må vi se på hvilke betingelser næringslivet har for å være lønnsomme og internasjonalt konkurransedyktige. For å bevare velferdsstaten må flere i fremtiden bidra til å skape inntekter til fellesskapet. Vi vil ha et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, og vi vil heie frem de som stikker hodet frem og skaper ny virksomhet. Da må vi legge til rette for gründere.

Høyre for gründere

Derfor vil Høyre stimulere flere til å se hvilke muligheter som finnes dersom man velger å ta initiativ til å etablere egen virksomhet. Høyre går derfor til valg på å styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift. Entreprenørskap skal inn som valgfag i skolen. Vi vil gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet og heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter samt forenkle overgangen til fast virksomhet/bedrift.

Vi vil også gjennom skattesystemet motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper. Det innebærer også at vi vil legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning. Høyre vil videreføre SkatteFunn og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere.

Vil vil også styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp i aksjer i ens egen bedrift. På Høyres landsmøte vedtok vi også å redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten.

Høyres gründerpolitikk:

 • Styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift.
 • Ha entreprenørskap som valgfag i skolen.
 • Gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing på linje med arbeidstakere.
 • Heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter og forenkle overgangen til fast virksomhet/bedrift
 • Redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten.
 • Videreføre SkatteFunn og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere.
 • Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
 • Legge til rette for at flere starter egen bedrift.
 • Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning.
 • Styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp i aksjer i ens egen bedrift.