OK BARE DET GJELDER VASKEKJERRINGER OG SØPPELGUBBER?

 

Gjennomgang av konsekvensene ved konkurranseutsetting kombinert med re-definering av ”sosial markedsøkonomi” viktig før pendelen slår tilbake til re-komunalisering.

I Oslo Tingrett går det i disse dager en sak mellom NHO og LO om renholdere. ISS foretok gjennom virksomhetsoverdragelse ansvaret for 61 renholdere fra Forsvarsbygg våren 2016. Disse saksøker nå sin nye arbeidsgiver for å beholde ansettelsesrettigheter.

Samtidig har avfallsselskapet RenoNorden fått barbert sin aksjekurs fordi de får større kostnader enn forventet på sine ansatte. Som kjent fikk Oslos befolkning kjenne på kroppen da et annet avfallsselskap bommet på sine lønnskostnader.

Lite attraktive jobber som eksempelvis renhold og avfallstømming har fått relativt gode arbeidsvilkår i offentlige virksomheter. Det er rettferdig tenker mange. Å sitte lunt og varmt på kontoret, mens renholderen peser forbi med avfallsbeholder utenfor vinduet har en verdi. Like stor som når Gro på 62 fra ISS sleper vaskevogna forbi skrivebordet og tømmer søppelbøtta.

Det er derfor ugreit å høre at renholder Inger Synnøve Bratt (59) mistet retten til AFP da hun ble flyttet over til ISS. Hun er for gammel til å rekke å opptjene rettigheter i den private AFP-ordningen som ISS er tilsluttet. For henne står ca 1,3 millioner kroner i pensjonsinntekt på spill, hevder LO sin advokat i Oslo Tingrett.

Som tilhenger av konkurranseutsetting og markedsøkonomi minnes man Høyres daværende nyutnevnte finansminister Arne Skauge høsten 1989. Han sa at vi må ha en sosial markedsøkonomi. Ikke bare markedsøkonomi.

Mye kan derfor tyde på at offentlig konkurranseutsetting behøver en gjennomgang slik at ikke pendelen slår unødig tilbake. Å ta 1,3 millioner av pensjonen fra ”en vaskekjerring” eller ”søppelgubbe” er ikke greit uansett hvilke (nærings)politiske ståsted man har. Det blir spennende å høre hva retten sier.