BORT MED RABATTER VED Å BRUKE KREDITTKORT


Av Peter Batta, Generalsekretær Huseiernes Landsforbund


Rabattordninger knyttet til forbrukslån og kredittkort må tas livet av fordi det lokker forbrukere til å ta opp lån.

Norge ligger etter andre land det er naturlig å sammenligne seg med når det gjelder regulering av usikret kreditt. Finansbransjens aggressive markedsføring av lån med urimelige vilkår har tatt av og Norge er blitt et paradis for utlånerne. Forbruksgjelden utgjør nå rundt 12 prosent av husholdningenes totale renteutgifter. Den kraftige økningen i forbruksgjeld gir grunn til bekymring og kan i verste fall føre til ustabilitet i norsk økonomi. Derfor er det på høy tid at Regjeringen har foreslått å stramme inn på markedsføringen av slike lån.

Lokker kunder til å ta opp lån
Finans Norge og Finansieringsselskapenes Forening ble nylig enige om en bransjenorm for markedsføring av forbrukslån og kreditt. Tiltakene som finansbransjen kom med, er ikke nok til å hindre at norske husholdninger får betalingsproblemer og havner i gjeldsfellen. En av flere ting som burde vært innskjerpet, er dette at kunden får rabatt, i flere tilfeller vesentlig rabatt, når man betaler med kredittkort i stedet for vanlig bankkort. Dette er det samme som å lokke kundene til å ta opp lån. Mange forbrukere er ikke engang klar over at de tar opp gjeld ved å betale på denne måten.

Det er også stor forskjell på at myndighetene regulerer markedsføringen av forbrukslån eller at finansbransjen skal passe på seg selv ved å lage en bransjestandard. Det får ingen konsekvenser hvis en bank bryter en slik bransjestandard.

 Økonomisk trygghet for enkeltmennesker
I Finansnæringens etikkplakat står det allerede at «Finansnæringens oppdrag blant annet er å arbeide for økonomisk trygghet for enkeltmennesker». Det hadde vært fint hvis det stemte.

Det står også at «Aktiv selvregulering, gode bransjestandarder og andre fellestiltak skal sikre tillit til næringen.» Men tillitten til finansnæringen er kraftig redusert med den aggressive markedsføringen av forbrukslån.

En rekke land i EU har rentetak, altså en øvre grense for maksimal rente på både forbrukslån og kredittkort. Bankene som profilerer seg på forbrukslån har ekstrem god lønnsomhet. Norge bør også innføre rentetak og gjeninnføre ågerrenteparagrafen. Erfaringer fra ulike finanskriser tilsier at myndighetene bør ikke stole på at finansbransjen klarer å disiplinere seg selv og ta den nødvendige ryddesjauen helt på egen hånd.