OVER 41 MILLIONER TIL LÆRERUTDANNINGENE


I høst starter den nye femårige lærerutdanningen over hele landet. For å bidra til å dekke kostnader til overgangen til master, får høyskolene og universitetene som har grunnskolelærerutdanning 41,5 millioner kroner.

– Vi ønsker en skole hvor elevene lærer mer, og en ny lærerutdanning skal bidra til det. Det er et stort løft for lærerutdanningen at den nå blir femårig. Derfor er det naturlig at vi er med på å betale for overgangen til masterprogram, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Høye ambisjoner
Med den nye lærerutdanningen følger nye krav som vil kreve noe mer ressurser. Blant annet skal studentene få tettere oppfølging, det skal bli flere fagpersoner per student, og mer studentaktive arbeidsformer. Det skal også bli mer undervisning i mindre grupper.
– Målet er å få flere studenter gjennom utdanningen, og at de skal lære mer. Vi har høye ambisjoner for den nye femårige lærerutdanningen, sier Røe Isaksen.

Parallelle studieløp på hver institusjon vil også gi økte kostnader. De studentene som allerede er i gang med den eksisterende lærerutdanningen, skal få mulighet til å gå over til den nye masterutdanningen. Det krever overgangsordninger.

Midlene som lærerutdanningene får, blir fordelt ved at alle får et flatt beløp, og i tillegg et beløp som bestemmes av forventet antall studenter som møter til undervisning i 2017.
Fordelingen mellom utdanningsinstitusjonene blir slik:

 

Fast beløp (kroner) Beløp fordelt ut fra estimert studenttall (kroner) Sum tildeling (kroner)
Høgskulen på Vestlandet 500 000 7 000 000 7 500 000
Høgskolen i Oslo og Akershus 500 000 5 000 000 5 500 000
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 500 000 5 000 000 5 500 000
Høgskolen i Sørøst-Norge 500 000 4 000 000 4 500 000
Universitetet i Agder 500 000 3 000 000 3 500 000
Universitetet i Stavanger 500 000 2 000 000 2 500 000
Nord universitet 500 000 2 000 000 2 500 000
Høgskolen i Hedmark 500 000 2 000 000 2 500 000
Universitetet i Tromsø 500 000 1 500 000 2 000 000
Høgskolen i Østfold 500 000 1 500 000 2 000 000
Høgskulen i Volda 500 000 1 000 000 1 500 000
NLA 500 000 1 000 000 1 500 000
Samisk høgskole (Sámi allskuvla) 500 000 0 500 000
Sum 6 500 000 35 000 000 41 500 000

 

Tildelingen i tabellen over er bare en del av det totale beløpet som skal bevilges for å bygge opp under de nye femårige grunnskolelærerutdanningene på masternivå. I tillegg er det allerede avsatt penger til å styrke internasjonalisering av de nye utdanningene, og regjeringen vil også vurdere andre kvalitetshevende tiltak