FORBUD ER DET ENESTE SOM HJELPER!


Av Stortingsrepresentant Kåre Simensen, Arbeiderpartiet


Fjern de som tilbyr kredittkort på flyplassene og andre steder der reisende ferdes og forby reklame for ”billige” forbrukslån!

Utfordringene med forbrukslån og kredittkortgjeld har opptatt meg og mange andre i flere år. Spesielt engasjert var jeg i tiden som medlem av Familie-og kulturkomiteen på Stortinget, der flere av oss spilte inn forslag om at Norge bør få et gjeldsregister som også favner denne type gjeld.

Men ikke snakk om!

Det er ufattelige at det skal være så vanskelig.

Jeg tror dessverre at kredittkortselskapene og de banker som representerer forbrukslån i alt for stor grad når frem overfor regjeringsapparat.  Det gjelder dagens regjering og det var ikke bedre da vi satt i regjering og kunne gjøre noe med denne utviklingen.

Derfor er det bra at Peter Batta i Huseiernes Landsforbund er så klar som han er når han foreslår tiltak for å løse problemene mange opplever ved forbrukslån og kredittkortgjeld. Jeg vil også gi honnør til fagdirektør for finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet som har bidratt til å sette dette problemet på dagsorden.

Det første steget i en endring bør være å fjerne de som tilbyr kredittkort på flyplassene og andre steder der reisende ferdes. Vi forbrukere blir lokket med goder hos flyselskapene, flytoget og ikke minst i butikker hvis vi bruker kredittkort som betalingsmiddel.

Reklame for “billige” forbrukslån bør også forbys. Enkelte vil kanskje si at det er typisk for en som representere Arbeiderpartiet å snakke om å gjøre ting forbudt. Men når ingenting hjelper, så er det etter mitt syn eneste måten å stanse dette på, gjennom forbud!