POLITIKK = FØLELSER SATT I SYSTEM

 

Denne uken avsluttes slik neste uke begynner her i Næringspolitikk.no med tre saker som virkelig setter følelser i sving.

De siste dagene har NHO og LO brynt seg på hverandre i Oslo Tingrett, hvor blant annet pensjonen til flere ”vaskekjerringer” ligger i potten.

Det ikke er vanskelig å forstå argumentasjonen til NHO. Men det er umulig å ikke bli følelsesmessig berørt, når ”vaskekjerringene” i LO får redusert pensjon med 1,3 mill. og samtidig ikke rekker å tjene opp nytt pensjonsgrunnlag pga. alder.

Samtidig kommer Peter Batta i Huseiernes Landsforbund med nytt utspill om tiltak for å redusere problemene misbruk av kredittkort og forbrukslån fører med seg. Stortingsrepresentant Kåre Simensen fra Arbeiderpartiet rykker ut med sterk støtte og gir endog eget parti en på snuten for å ha lyttet for mye til finansnæringen og for lite til de som sliter med problemene i forrige stortingsperiode.

Avslutningsvis et sterkt innlegg fra Arnfinn Førsund i Hordalandsdiagonalen. Han føler at den politiske behandlingen av Norsk Transportplan avviker fra intensjonene om samfunnsnytte. Dette gir svært negative konsekvenser for hans region – Indre Hordaland. Det skal bli spennende å se om politiske vedtak og ambisjoner henger sammen når tallene presenteres og kommenteres når NTP slippes ved påsketider.

Alle disse tre sakene setter sterke følelser i sving. Følelsene berøres av ”rettferdighetsgenene”. For noen blir det overordnet viktigere å se på prinsipp og ideologi, mens for andre blir de konkrete ulempene for noen (få) viktigere.

Redaktøren var rådgiver for Indre Hordaland og Hordalandsdiagonalen i sitt forrige yrkesaktive liv og er derfor rykende inhabil i forhold til å ta stilling i sistnevnte sak, men deres rett til publisering skal ikke lide for det.

De to andre sakene avgjøres av henholdsvis Oslo Tingrett i løpet av kort tid og et nytt storting til høsten.