VI TRENGER IKKE HØYERE SKATTER


 Av Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann for FrP


I tråd med våre valgkampløfter har vi redusert selskaps- og formuesskatten. Dette styrker bedriftene i en tid preget av omstilling, og bidrar samtidig til å skape nye arbeidsplasser. Dessverre går Arbeiderpartiet i motsatt retning.

Norge har siden 2014 vært hardt rammet av fallet i oljeprisen. Mennesker som hadde tilsynelatende trygge jobber, og var ettertraktet i næringslivet, har mistet inntekten sin. Situasjonen er derfor utfordrende for mange – særlig på Sør- og Vestlandet.

Dette har igangsatt en storstilt omstilling i norsk næringsliv i tillegg til å skape nye arbeidsplasser. Fremskrittspartiet mener at skattepolitikken er et av mange helt avgjørende elementer i dette arbeidet. Arbeiderpartiets ønske om tyngre beskatning hemmer vekst og bedrifters evne i å gjøre viktige investeringer som vil sørge for at flere vil komme i arbeid.

Nylig ble det klart at Ap går til høstens valgkamp med løfte om å øke skattene og avgiftene med minimum 15 milliarder kroner. Flere av disse milliardene skal hentes inn gjennom formuesskatten. Formuesskatten er en særnorsk skatt som gjør at norske bedrifter starter med minus på kontoen i konkurransen med utenlandske selskaper. Norskeide virksomheter må betale formuesskatt uavhengig om bedriften tjener penger eller ikke, samtidig som bedrifter eid av utlendinger slipper unna. Arbeiderpartiets skattepolitikk er feil medisin for norsk næringsliv, og jeg er sikker på at de bedriftene langs kysten som nå sliter med lønnsomheten, permitteringer, oppsigelser og få investeringer, ikke etterspør høyere skatter.

Med lavere skattebyrde sitter selskapene igjen med mer ved årets slutt, og får dermed mulighet til å reinvestere, og skape flere arbeidsplasser og større verdier for storsamfunnet. Fra 2013 og frem til i dag har regjeringen redusert formueskattesatsen fra 1,1 prosent til 0,85 prosent, samt økt bunnfradraget fra 870 000 kroner til nærmere 1,5 millioner kroner. Det er også innført tiltak som i større grad likestiller investeringer i eiendom og næringsvirksomhet. I tillegg til å redusere selskapsskatten kraftig, fra 28 til 24 prosent, innføres det også utsatt betaling av formueskatt for bedrifter som går med underskudd.

Kutt i formuesskatten er ikke bare positivt for eksisterende bedrifter, men også for fremtidens virksomheter. Gründer Mathias Mikkelsen uttalte i en kronikk i Aftenposten for en tid tilbake at: «Den norske formueskatten gjør det umulig for gründere som meg å bygge opp ny virksomhet som Norge ønsker og trenger. Selskap som Facebook kunne derfor ikke eksistert i dette landet». Dette medførte at han, på linje med mange andre, måtte etablere seg i utlandet. Likevel mener Arbeiderpartiet at denne overbeskatningen er svaret for å skape nye norske arbeidsplasser.

Fremskrittspartiet har alltid vært tydelige på at en må redusere skatter og avgifter som rammer næringslivet og de som vil satse på nye innovative løsninger. Høye offentlige kostnader kveler bedriftens evne til å utvikle seg, og Arbeiderpartiets skattepolitikk er det siste vi trenger i dagens økonomiske situasjon. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser for øvrig at arbeidsledigheten i dette landet har falt, og går sakte men sikkert nedover. Vi tror at skattelettelser gir bedrifter større handlingsrom til å ansette flere og det er gledelig å se at flere piler peker oppover.

Norsk skattepolitikk skal være næringsfremmende – ikke næringshemmende. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å legge gode økonomiske rammebetingelser for næringslivet. Bare slik kan vi få til den omstillingen alle snakker om.