TEM BJELLESAUENE OG AKTIVISER DAUKJØTTET!

 

Organisasjons-Norge har en ting felles. Bjellesauene og daukjøttet. I et hvert styre og på en hver generalforsamling sitter de og blokkerer fornuft, fremskritt og de beste løsningene. Får administrasjonen kontroll på dem, kan mye positivt skje.

I disse dager fylles media opp med referater fra års- og landsmøter i det ganske organisasjons-Norge. Flyselskap og hotellkjeder opplever klondyke. Forventningsfulle delegater ser fram til festmiddag og drinker, mens administrasjonene svetter nervøst for det de vet kommer. Nederlagene.

Selv om alle var enige i posisjonsnotatet da det ble sendt ut etter femte høringsrunde, kommer bjellesauene med impulsive og reaksjonære synspunkter når det skal vedtas på årsmøte. Den tause majoritet – daukjøttet – ser vekselvis på administrasjonens ledelse og bjellesauene, før de ser ned i gulvet og stemmer med bjellesauene.

Hvem er de så, bjellesauene?

Det er de eldste medlemmene, de største medlemmene og de som kan true med å melde seg ut. Fornuft kan være fornuft når demokratiske spilleregler forsvinner som vinen på festmiddagen.

Hvis administrasjonen klarer å aktivisere daukjøttet før årsmøte, kan man nøytralisere bjellesauene. Hvis ikke går det før eller senere på administrasjonens bekostning. En god administrasjon måles på hvordan bjellesauene takles på årsmøte om våren. Hodejegerne går alltid en lukrativ høst i møte!

Godt Årsmøte!