SVART ANBUD


Av Vidar Sagmyr, Byggebransjens uropatrulje


Dette er hva leder av Norske Murmestres Landsforening, Jan G. Madsen, velger å kalle Mitt anbud.

Få seriøse bedrifter har mye godt å si om disse nettjenestene.

Mange forteller om misbruk av tegninger, beskrivelser og priser, til fordel for useriøse aktører.

Byggebransjens uropatrulje ble i 2014 startet som et forsøksprosjekt av Trondheim Malermesterlaug og Malernes Forening, i et forsøk på å kartlegge hvorfor mye av privatmarkedet så ut til å forsvinne.

-Vi skulle ikke bruke lang tid på å fastslå at dette var omfattende, langt mer omfattende enn bare malerfaget.

Fra 2015 har en samlet byggebransje i Trondheim stått bak Byggebransjens uropatrulje.

Mandatet har vært å avdekke, synliggjøre og melde inn tips til offentlige etater.

A-Krimsenteret i Trondheim meldte nylig at mellom 70-80% av deres saker vedrørende byggebransjen har kommet fra oss.

Gjennom vårt arbeid har jeg kommet i kontakt med mange fortvilte privatpersoner som har valgt feil aktør til sitt byggeprosjekt.

Grove byggefeil med til dels store økonomiske konsekvenser er en gjenganger.

Alt er ikke nødvendigvis svarte tjenester, men ofte handler det om svindel på en eller annen måte.

Manglende innbetaling av mva, mangelfull HMS og grov utnyttelse av arbeidere er gjerne fellesnevneren.

Mange oppdragsgivere burde få en flau smak i munnen når man vet at arbeidere i dette markedet ofte tvinges til å bo som rotter, på steder de til alt overmål også må betale for å få bo.

Vi ønsker oss et økt fokus på samfunnsansvar også i privatmarkedet.

Det blir ikke mange nye læreplasser for våre ungdommer av å alltid velge den aller billigste aktøren.

En privatperson kan enkelt gjøre et søk på proff.no og raskt få en indikasjon på om dette er en seriøs bedrift eller ikke.

Om man i tillegg etterspør lærlinger, fag/svennebrev og mesterbrev er mange fallgruver ryddet unna.