SVART ARBEIDSHELG

 

Det er få temaer som skaper så mye engasjement og setter  så mye følelser i sving som  svart arbeid. Næringspolitikk.no publiserer derfor flere debattinnlegg om  dette tema  og inviterer gjerne flere til å svare.

Skattetdirektør Hans Christian Holte sa i en pressemelding 30.mars at han fryktet at hele 40 milliarder kroner ble unndratt for beskatning  fra 2011-2015. Det er enorme summer som kunne utgjort store forskjeller  i helsevesen, skole, veibygging og forskning og utvikling.

Vi overlater til eksperter og politikere å forklare hvorfor folk betaler tjenester svart og hvordan det kan skje så åpenlyst. Men, vår enkle erfaring er  kombinasjon tilgjengelighet og pris.

En undersøkelse foretatt av Opinion 24.10 2016 for Skatteetaten og  Samarbeid mot svart økonomi viser at  de fleste som kjøper svarte tjenester skal ha fått disse formidlet via familie, venner og bekjente. Kun et fåtall gjennom nettjenester, som får sitt pass påskrevet av Byggbransjens Uro-partulje.

Uansett formidlingsmåte – det er enkelt og raskt å få malt, snekret og vasket  billig uten fordyrende elementer som moms og skatt.

Svenskene har videreutviklet sin ROT-modell til også å gjelde reparasjon av hvitevarer.  Fordelene er at kanskje flere reparerer vaskemaskinen en gang til før den erstattes av en ny. Stimulans av sirkulær økonomi og bedre ressursutnyttelse kan man hevde.

Vi drister oss til å påstå at påbud om elektronisk fakturering og betaling er det mest effektive. Skatteetaten vil få da få mulighet til å ta stikk-kontroller av både selger og kjøper.

Forutsetning for elektronisk fakturering og betaling er politisk vilje kombinert med datasystemer som klarer jobben.  Hvis DNB får kontroll på nettbanken sin, tror vi mange av deres bedriftskunder kunne sett ett faktureringssystem tilknyttet nettbanken som en god tjeneste?