NÅR BYRÅKRATER OG POLITIKERE NEKTER Å LYTTE TIL FAGFOLK


Av Arnfinn Førsund, daglig leder Hordalandsdiagonalen 


Denne uken avgjøres to saker som er svært viktige for Odda og vår region. Styret i Helse Vest avgjør den 4. april om Odda sjukehus skal forbli et sykehus med akuttkirurgi – det er overhengende fare for at den delen av helsetilbudet i Odda legges ned. Den 5. april legger Solberg-regjeringen frem sitt forslag til revidert Nasjonal Transportplan (NTP) for de neste 12 årene.

Dette er to merkelige saker som viser hvor galt det kan gå når sentrale politikere skal ta beslutninger, men nekter å lytte til klare råd fra fagfolk. Det er dessverre stor risiko for at lokalbefolkningen som kjenner hverdagens virkelighet og utfordringer på kroppen, ikke vil bli hørt.

Nedlegging mot medisinske råd?

Selv om Helse Vest viser til «det faglige», trenger man ikke være rakettforsker for å skjønne at det er økonomiske motiv – og intet annet – som er grunnen for å legge ned akuttfunksjonen ved Odda sjukehus. I sin innstilling til Helse Vests styre påstår direktør Herlof Nilssen at det er «dårlig samfunnsnytte» å videreføre det akuttkirurgiske tilbudet i Odda.

Det mest bemerkelsesverdige er at Herlof Nilssen hevder å ville ta hensyn til oddingenes ve og vel. I et intervju med journalist Synnøve Nyheim sier direktøren: – Det er ikke realistisk at et akuttkirurgisk tilbud ved Odda sjukehus vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sjukehusplan og traumeplan.

Jeg oppfatter denne påstanden som en hån mot alle som bor i regionen vår. Mange av oss har barn og andre familiemedlemmer som i dag er i god helse, nettopp fordi de har fått god behandling av legene ved Odda sjukehus! Det sier seg selv at det eksisterende akuttilbudet vil være av langt høyere kvalitet enn fraværet av et slikt tilbud.

Her er det på sin plass å påpeke at direktør Herlof Nilssen mangler medisinsk kompetanse. (Han er en politiker og tidligere rådmann som etter hvert har fått leder- og styreverv i offentlig sektor.)

Da er det langt bedre å lytte til Hans Olav Tungesvik, som er utdannet lege og en anerkjent psykiater. Tungesvik var forresten turnuskandidat ved Odda sjukehus og har vært stortingsrepresentant. I et glitrende avisinnlegg i Hardanger Folkeblad har han forklart hvorfor helsetilbudet i Odda ikke må utarmes.

De medisinske fagfolkene som har studert saken, er helt på linje med Tungesvik. De er uenig med adm.dir. Herlof Nilssen og er tvert imot krystallklare på at det ikke finnes noen faglige grunner for å legge ned akuttfunksjonen i Odda. Flere ser skriften på veggen og skjønner at dette selvfølgelig bare er starten på utarmingen av vårt lokale helsetilbud. Lokalsamfunnet er ikke tjent med at vårt livsviktige helsetilbud flyttes til fjerne sykehus i Bergen og Haugesund.

Arnfinn Førsund, daglig leder Hordalandsdiagonalen AS og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hva mener egentlig Ketil Solvik-Olsen selv? Jeg tror han er E134-tilhenger og ville gått for Statens vegvesens anbefaling: E134 med «arm til Bergen» og Rv52 med «arm til Ålesund». Men han må selvfølgelig fronte det offisielle synet til den Høyre-dominerte regjeringen. Og Solberg-regjeringen har presentert et mildt sagt underlig NTP-kompromiss om hva som skal være fremtidens hovedveier mellom Vestlandet og Østlandet.

 Skal den beste veiløsningen skrinlegges?

Ny vei fra Odda til Bergen er det mest lønnsomme prosjektet av alle som er vurdert i Øst–Vest-utredningen. Senere utredninger både fra Statens vegvesen og uavhengige aktører bekrefter denne konklusjonen. Skulle man imidlertid fulgt de samme argumentene om økonomi og samfunnsnytte som i sykehussaken, ville vi allerede vært i gang med å bygge «armen til Bergen». Likevel er det sentrale politikere som totalt overser de enstemmige fagrådene.

Hva er målet for de sentrale myndighetene i disse sakene? Dersom Helse Vest legger ned livsviktige funksjoner ved Odda sjukehus, så flytter innbyggerne – og da er det kanskje ikke lenger behov for ny vei? Det er nesten fristende å tro at dette er strategien …

Konklusjonene i begge disse sakene burde selvfølgelig vært det motsatte av det som innstillinger og målrettede lekkasjer tyder på.

Det er jo en selvfølge at akuttfunksjonene ved Odda sjukehus må opprettholdes – iallfall inntil ny vei til Bergen er på plass. I dag tar det ambulansen over to timer å frakte en pasient til Haugesund og Bergen, på et veisystem som slett ikke holder mål. Og i perioder er faktisk alle veier ut fra Odda stengt! Når «fergefri arm til Bergen» er på plass, vil kjøretiden til Bergen være redusert til ca. 50 minutter, altså under det halve.

Samtlige utredninger fra Statens vegvesen har sterkt anbefalt at dette veiprosjektet realiseres.

Hvordan i all verden er det mulig å skrinlegge et av de desidert mest lønnsomme veiprosjektene i Norge? Hva ligger bak denne beslutningen? Det er iallfall ikke hensynet til næringslivet i Hordaland, samfunnsøkonomien eller skattebetalernes midler!

På sin ferd over fjellet på E134 understreket Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at E134 og Rv52 skal være hovedveier for næringslivet, og at det er der det skal brukes mest penger, mens Rv7 skal tilrettelegges for privatbilister.

Og selv om E134 er utropt til hovedstamvei mellom Vestlandet og Østlandet, er det ikke foreslått å bevilge én krone på nye prosjekter før 2024, kun ferdigstillelse av påbegynte. Dette på tross av at alle er enige om at det haster å få stamveien på plass. En ting er sikkert: Det blir dessverre ingen fullverdig og vintersikker E134 uten «arm til Bergen».

Blir utfallet som alt tyder på, er det bare én ting å gjøre: Vi må brette opp ermene og jobbe videre. Som ordtaket sier: «Fakta har makta!» – og vi har definitivt fakta på vår side. Vi får håpe og tro at den endelige løsningen blir fornuftig i begge saker.