ALLE HAR RETT TIL Å BLI HØRT!

I går la Helse Vest ned akuttkirurgisk avdeling ved Odda Sykehus. I dag skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legge frem NTP. Det ventes at den for Odda viktige Armen til Bergen ikke blir utredet. Nok et nederlag og skritt på vei mot mulig nedleggelse av lokalsamfunnet?

Hvorfor publiserer Næringspolitikk.no flere debattinnlegg om situasjonen til Odda?

Jo, fordi veien til riksmedia er svært lang når viktige sentrale vedtak slår hardt ut i distriktene.

Dette er en av årsakene til at Næringspolitikk.no ble etablert. Og derfor publiserte vi også et flammende debattinnlegg fra Tinns ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland om Rjukans situasjon 20.februar. Vi ønsker å bidra til at alle skal bli hørt.

For å ytterligere sette dette på spissen, vil Næringspolitikk.no stille kontorstol og kaffekopp til disposisjon når delegasjoner er på Oslobesøk for å besøke maktens korridorer. Gratis.

Vi skal også bidra med litt medietrening før deltagelser i radio- eller tvdebatter om det ønskes. Gratis. Næringspolitikk.no er i en oppbyggingsfase og har budsjettert med inntektsfri oppstartsperiode. Da skulle det bare mangle om ikke vi kan bidra litt til de som selv må betale regningen for å være i en nedbygningsfase.

Vi tillater oss å gjenta spørsmål stilt i lederkommentar tidligere i uken.

Hvem skal betale regningen for storsamfunnets variable definisjon på samfunnsnytte?

Nå kommer et svar fra Odda.

Vi publiserer gjerne andres svar også.

For alle har rett til å bli hørt. Uansett hvor man bor.