DOBBEL UTFORDRING FOR ODDA


Av Arnfinn Førsund, Hordalandsdiagonalen AS


Akuttkirurgien ved Odda Sjukehus nedlagt

Som forventet vedtok styret i Helse Vest å legge ned akuttkirurgien. Det er nå to år siden fødeavdelingen i Odda ble nedlagt. For over ti år siden ble femdøgnsposten nedlagt, med en tilsvarende prosess som den som i går ble avsluttet – altså vedtak om nedleggelse i strid mot faglige råd.

Det var mange fagre ord på styremøte i Helse Vest i går om «satsing i Odda», men det er styrets handling som teller. Spørsmålet som bekymrer hele lokalsamfunnet er dessverre: Hva er det neste som skal legges ned? Utviklingen tegner et deprimerende fremtidsbilde, med styrt nedleggelse av alle akuttfunksjoner på Odda sjukehus. Et viktig sjukehus er i ferd med å bli reduseres til en sykestue!

Foto: Geir Ufs Vest-Telemark Blad

Mens vi venter på ministeren…

Onsdag la Ketil Solvik-Olsen  frem Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. Det ble ikke én eneste krone til nye prosjekter langs E134 i første NTP-periode som varer i seks år. Det blir heller ingen utredning på «arm til Bergen».

Dette er vanskelig å fatte etter tre års utredning fra Statens vegvesen som konkluderte med at E134 skal være hovedvei Øst–Vest. Det var beslutningen som Solberg-regjeringen proklamerte i fjor.

Det var stor optimisme både fra meg og svært mange hordalendinger, da vi møtte Erna Solberg på Arna Stasjon med varslede NTP lekkasjer. Blant de som var til stede var Terje Breivik, Knut Hareide og Helge Andre Njåstad. Det skulle komme viktige nyheter fra NTP. Erna kunne meddele at Hordaland ble den store vinneren i NTP. Vi kan trygt si at dette var «en sannhet med modifikasjoner». Jubelen stod ikke akkurat i taket da statsministeren kunngjorde at Arna–Stanghelle først fikk oppstart i andre periode av NTP.

Hordaland er mer enn Bergen!

Det vedlagte kart viser NTP-prosjektene i Hordaland som Solberg-regjeringen vil prioritere, basert på deres forsiktige lekkasjer. Man skulle tro at Hordaland ikke besto av stort annet en Bergen! Regjeringen vil ikke engang bevilge midler til utredning av det mest samfunnsøkonomiske prosjektene av alle i Hordaland: nemlig E134 med «arm til Bergen».

Nå skal det i rettferdighetens navn nevnes at Seljestad–Røldal foreslås fullfinansiert fra 2024, men det er seks år til og gjenstand for ny debatt og ny revidering av NTP. For å bruke et folkelig uttrykk, så er dette kun «fugler på taket».

Ikke en gang noen få millioner til utredning av «arm til Bergen» har Regjeringen funnet plass til. Dette har selvfølgelig ikke noe med penger å gjøre, eller at «det er langt frem i tid», som er argumentet som blir brukt. En KVU skal nemlig gjøres så snart det er snakk om en ny veitrasé. Målsetningen er å finne den rette traseen, samtidig som man belyser om det er et prosjekt man anbefaler å gå videre med.

 

Tvangstanker når makten rår

Det er nok her stridsøksen er begravet. Den ærlige forklaringen på den sterke motstanden mot utrede «armen» er at den vil bli en trussel mot et prosjekt som sentrale politikere fra Hordaland og Hallingdal – og spesielt i Høyre – heller vil realisere: Rv7 over Hardangervidda. Mektige krefter skal på død og liv tvinge gjennom dette veiprosjektet, som nå har fått tittelen hovedvei for privatbiler. Man vil bevisst glemme at prosjektet ikke har vunnet frem i noen av utredningene fra Statens vegvesen.

Vil Stortinget være modig?

Problemet er at forslaget til ny NTP legges frem av en Regjering som sammen med støttepartiene har flertall. Det skal svært mye mot til for at Stortinget gjør endringer, før NTP etter planen vedtas i juni. Dersom et prosjekt skal inn, eller flyttes frem i første periode, så må et annet ut. Skal det gjøres endringer, må det nesten bli internt i et fylke der de aller fleste parter er enige.

En bedre plan for Hordaland

I Hordaland burde det være mulig, iallfall ut fra reaksjonene å bedømme. Hordalendinger flest mener det er rom for endringer. Noen prosjekter ligger fast med bred støtte, men følgende endringer tror jeg det fleste i Hordaland er enige i:

  1. Oppstart Arna–Stanghelle må flyttes frem i første NTP-periode.
  2. Seljestad–Røldal flyttes frem i første NTP periode.
  3. Det må straks bestilles en KVU på «arm til Bergen» fra E134.
  4. Hordfast bør i sin helhet skyves frem til andre NTP-periode, inntil man har oversikt over de reelle kostnadene.

Jeg tror så å si alle vil kunne støtte en slik justering. Vi skal huske at alle støttet en rask utbedring av strekningen Arna–Voss, fordi rasene og ulykkene og rasene kom jevnt og trutt. Samfunnsøkonomisk sett er E134 med «arm til Bergen» et av de desidert mest lønnsomme prosjektene i Norge i dag. En gjennomføring vil være helt i tråd med konklusjonene fra tre års grundige utredninger på fremtidens Øst–Vest-samband.