OFFENTLIG SKATTEMORAL – SKATT ETTER INNTEKT

 

Offentlig skattemoral er avgjørende for om kampen mot svart arbeide skal lykkes.

Prinsippet om å betale skatt basert på inntekt er realt. Jo mer en bedrift eller lønnsmottager tjener, jo mer betaler man i skatt. Det er logisk og fordeler byrdene i samfunnet etter evne til å bære dem.

De siste årene har eiendomsskatten blitt innført i stadig flere kommuner. Vi hører skrekkhistorier om at eldre mennesker ikke klarer å bo i husene sine lenger, fordi pensjonen ikke strekker til når ny eiendomsskatt skal betales.

Vi hører også om ideelle stiftelser som trues av nedleggelser på grunn av nylig innført eiendomsskatt. Og vi hører om bønder langt ute i distriktene som plutselig har fått taksert opp våningshus og bolighus for eiendomsbeskatning. Ofte over markedsverdi slik at det blir avgjørende for om gården går i pluss eller minus.

Norge har et eiendomsmarked basert på å eie. Fremtiden vil bringe større krav til mobilitet og fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Eiendomsskatt rammer de som mister jobben og blir uten inntekt hardest. Prinsippet skatt etter inntektsevne vil derfor gi større stabilitet og ikke legge sten til byrden.

I kampen mot svart arbeide, som tidligere har vært omtalt i flere debattartikler her i Næringspolitikk.no, er skattemoral viktig.

Skattemoral forutsetter at de som betaler skatt ser at den er rettferdig samt kreves inn og brukes på en ordentlig måte.

Hvilke lønnsmottager eller bedrift skatter for reise, restaurantbesøk eller teambuilding de neste 30 årene? Enhver beskattet krone inn i eiendom risikerer eiendomsskatt de neste 30 årene. Er det rettferdig og logisk?

Eiendomsskatten kreves inn i hytt og pine over det ganske land basert på den enkelte kommunes akutte behov for midler – ikke den enkelte skatteyters evne til å betale.

Det kan også stilles spørsmål ved hvordan pengene disponeres i mange tilfeller.

Å nevne stupebrettet på Hamar er et kroneksempel.

Prinsippet om skatt basert på yteevne bør beholdes.

Politikerforakt skyldes handlinger skatteyterne oppfatter uten moral og logikk. Slik tenker også de som arbeider svart. Kan myndighetene kan vi!

Offentlig skattemoral er avgjørende for om kampen mot svart arbeide skal lykkes.