VALGKAMP SAK 1 – OFFENTLIG TRANSPORT FOR OFFENTLIG ANSATTE

Næringspolitikk.no vil hver uke frem mot valget lansere en god sak som skal stimulere næringslivet, klima og miljø. Vi tar gjerne i mot forslag i form av debattartikler eller tips!

Her følger redaksjonens første forslag:

I Sverige har de fleste kommuner vedtatt at deres ansatte, folkevalgte og ansatte i hel eller deleide selskaper skal reise med offentlige transportmidler der det er mulig.

Ansatte i norske kommuner og kommunale selskaper har med stor undring mottatt sine svenske gjester –  kommunale direktører og topp politikere – på jernbanestasjoner og bussholdeplasser. Fly er uaktuelt om det går tog og buss!

Ulempene er mange. Reisetiden er ofte uforholdsmessig lang og billettene ikke nødvendigvis billigere. Fordelene er derimot store. Offentlig transport er mer klima- og miljøvennlig enn fly og privatbil. Folkevalgte og offentlig ansatte vil til enhver tid være orientert over det offentlige reisetilbudet.

Disse to fordelene bør, slik også svenskene har vurdert det, gi større nytte enn ulemper.Forutsatt at ordningen innføres smart og ikke firkantet.

Om jobbreiser skjer med offentlig transport, vil det i seg selv begrense biltrafikken i storbyene. Oslo Kommune har 55.000 ansatte. Hvis reiser i arbeidssammenheng skjer med privatbil, skal bilen i tillegg til arbeidsreisen også kjøre ut og inn av byen.

Kvaliteten på det offentlige reisetilbudet kan i mange sammenhenger bli bedre. Jo flere som benytter tilbudet, jo flere vil presse på for å få det bedre. Det vil på sikt presse frem bedre offentlige transporttilbud.

Og her kommer nærings stimulansen inn. Hvis det offentlige transporttilbudet ble bedre, vil det stimulere næringslivet. Å jobbe på toget og ha for-møter mens man reiser kan være en fordel. Forutsatt at det ikke skrangler slik at PC`n faller på gulvet, at Internettet virker, at stoler og bord kan benyttes til jobbing og ikke minst at man får det man bestiller og betaler for.

Jobb-tog fungerer overraskende bra i Sverige. Busser også. I Norge er det ikke slik. Jo flere som reiser med toget, jo raskere må man oppgradere det til en akseptabel standard.

Da kan også næringslivet bruke toget i jobbsammenheng.

Hvem følger opp forslaget?