VALGKAMPSAK 3 – MEDIEPOLITIKK SOM GIR MEDIA TROVERDIGHET!

Næringspolitikk.no vil frem til valget presentere nye valgkampsaker til fri avbenyttelse for våre folkevalgte. Valgkampsak 3 er mediepolitikk.

Media har med god grunn blitt samfunnets pariakaste og regjerer bunnen i omdømme målinger sammen med andre områder publikum har begrenset tiltro til. Det har sammensatte årsaker som kan endres.

Den første årsaken kan være at både offentlige myndigheter og næringslivet slipper nyheter til media på en måte som gjør det vanskelig for media å gi saken den redaksjonelle behandlingen den fortjener.

Kompliserte rapporter som krever spisskompetanse bør sendes ut med sperrefrist noen dager i forvei, slik at media har lik tid til å konsultere jurister, økonomer og andre spesialister når dette behøves. Offentlig forvaltning bør gå foran med eksempel. Å presentere komplisert budskap eksempelvis fredag før langhelg er ikke noe som stimulerer god redaksjonell dekning.

Den andre årsaken er de næringspolitiske rammevilkårene media operer under. I stedet for å stimulere til kritisk og kvalitativ god journalistikk gir man pressestøtte og konsesjons fordeler til distribusjonsformer og geografisk tilstedeværelse. Resultatet er at eksempelvis hovedstaden er uten god lokaljournalistikk. 650.000 innbyggere i Oslo får tjenester fra 51.000 ansatte og dekkes av en håndfull (frustrerte) reportere.

Den tredje årsaken heter NRK. Når de kommersielle mediene sparer bort sin redaksjonelle kapasitet i et marked, bør NRK gå motstrøms og kompensere ved å øke sin redaksjonelle satsing. I stedet ser vi at NRK følger de andre mediene. Igjen kan Oslo trekkes frem som eksempel. NRK Østlandssendingen burde øke sin kapasitet når avisene krymper sin. Hovedstaden er å betrakte som et redaksjonelt vakum.

Den fjerde årsaken kan være betalingsløsninger. Det er vanskelig og lite tilgjengelig å kjøpe en artikkel eller tidsbegrenset adgang til en avis på nettet. Ofte blir tilbudt 5 uker for x kroner og må tukle og bruke mye tid på å komme seg ut av systemet igjen når man har lest det man trenger. Statlig støtte burde kun gis til mediebedrifter som benytter ett felles betalingssystem som er enkelt å bruke.

Mediepolitikk som stimulerer nøyaktig journalistikk, troverdighet, tilgjengelighet og muligheter for publikum til å kjøpe det innholdet man ønsker, fører til at næringslivet kan bruke media mer. Som informasjonskilde og et sted der man kan ta opp problemer.