DERFOR ER EØS-AVTALEN VIKTIG FOR BETONMAST SELVAAGBYGG


Frode Antonsen, administrerende direktør i Betonmast Selvaagbygg


3 av 4 eksportbedrifter sier at EØS-avtalen er viktig for deres bedrift. Det viser NHOs siste økonomibarometer. Norsk byggebransje stopper opp uten utenlandsk arbeidskraft.

12 prosent av de fast ansatte i norsk byggenæring er fra EØS. Et åpent europeisk arbeidsmarked har bidratt positivt til den sterke veksten i norsk økonomi. Bedriftene har fått tilgang på arbeidskraft, noe som igjen har ført til økte skatteinntekter. For mange bedrifter har tilgang på europeisk arbeidskraft vært helt avgjørende for å holde oppe et høyt aktivitetsnivå.

Betonmast Selvaagbygg er en slik bedrift. På kort sikt trenger norsk byggebransje faglærte utlendinger fordi det finnes for få norske ungdommer som velger bygg- og anleggsfag. På lengre sikt må utdanningssystemet sikre at det utdannes nok fagfolk.

Vi i Betonmast Selvaagbygg har tro på egne håndverkere som suksessfaktor. Vi produserer hovedsakelig med egne håndverkere og lærlinger. Bedriftene gjør en viktig samfunnsoppgave ved å lære opp sin egen arbeidskraft når de tar inn lærlinger. Dette må fortsatt være den viktigste måten å rekruttere folk til vår bransje på

Vi kan lese om håndverkere som går ut og advarer ungdom mot å velge bygg- og anleggsbransjen. De sier at billig utenlandsk arbeidskraft gjør at norske arbeidstakere ikke lenger kan konkurrere. Det er svært viktig at vi har et seriøst arbeidsliv med anstendige lønn- og arbeidsvilkår uten svart arbeid og arbeidskriminalitet. For å møte disse utfordringene er det viktig med gode holdninger, både hos enkeltindivider, bedrifter og i det offentlige. Tilsynsapparatet må også fungere slik det skal.  Med det mener jeg at det må orienteres om regelverket og at brudd på regelverk må følges opp.