VALGKAMPSAK 4 – NEI TIL BEKJENTSKAP OG JA TIL LOBBY

Etabler lobbyregister, lobbylosje og faste kontaktpunkter mellom partiene, politikerne og lobbyistene.

Næringspolitikk. no vil hver uke lansere valgkampsaker til fri avbenyttelse for partiene. Vi tar gjerne i mot innspill!

Kjenner vi noen som kjenner den nye ministeren, statssekretær eller politiske rådgiveren?

De næringspolitiske foreningene, lobbybyråene og de kommunale/fylkeskommunale interesse selskapene gransker hver facebook-, LinkedIn- og telefonkontakt inngående etter hver regjeringsendring.

Den mest ubetydelige i foreningen, PR-byrået eller interesseselskapet mangedobler sin verdi om naboen eller kusina i Løiten har en hyttenabo som er omgangsvenn med Den Nye Ministeren, Statssekretæren eller Rådgiveren.

Hvorfor er det slik?

Jo, fordi i Norge er bekjentskap en viktig politisk kapital. I noen partier er lobbyister svært velkomne mens i andre partier hates de som pesten. De fleste partiene tar i mot innspill fra lobbyistene likevel, selv om de offisielt ikke aksepteres.

Siden Stortinget er like avhengig av lobbyister som media er av tipsere, hadde det vært smart å etablere et bedre system for lobby. Da kan man samtidig unngå spekulasjoner om at lobby er stortingsrepresentanters (nød)løsning om arbeidslivet ellers ikke tar i mot når velgerne ønsker bytte.

Valgkampsak 4 blir derfor innføring av lobbyregister med lobbylosje på Stortinget der alle kan registreres. Da kan man også lose lobbyistene inn i et strukturert system der man på lik linje med andre lobbyister kan be om og få møter med stortingsrepresentanter.

-Vi har jo høringene til Statsbudsjettet hver høst, Arendalsuka og kanskje møter flyttes ut av Stortinget om det blir for transparent, vil noen hevde.

Vi tror ”kampen om bekjentskapene” viser at det er viktig med flere næringspolitiske møteplasser. Det vil også gi mer kompetanse i kommunikasjons-avdelingene i de næringspolitiske foreningene.

I dag ser vi ofte at partimedlemskap i Regjeringspartiet tillegges mer vekt enn kommunikasjonskompetanse når kommunikasjonsdirektører- og sjefer ansettes. Slik skal det vel ikke være?

La Den Nye Ministeren, Statssekretæren eller Rådgiveren være i fred for hyttenaboen til kusina i Løiten og still opp for Den Nye Lobbylosjen på Stortinget i stedet!