OPPRETTHOLD NORSK SPRITPRODUKSJON


Egil Vold, President i Løiten Aquavitens Venner


I over 200 år har norsk akevitt- og spritproduksjon vært basert på norsk potetproduksjon. Det har gitt inntekt til norske bønder og vårt nasjonalbrennevin – norsk akevitt er blitt et internasjonalt anerkjent kvalitetsprodukt.

Landbruks- og matdepartementet har foreslått å avvikle prisnedskrivningstilskuddet på norsk potetsprit.

I dag brukes 20 0000 tonn poteter til produksjon av sprit. Potetene som brukes er poteter som er for små eller har skader slik at de ikke kan nyttes til matpoteter. Det finnes i praksis ingen alternative anvendelser for potetene som i dag går til sprit.

Statens forslag i jordbruksforhandlingene vil derfor skape et avfalls og miljøproblem og en langt dårligere utnytting av den norske matpotetproduksjonen. Forslaget om å avvikle prisnedskrivningen på potetsprit vil gi en kostnadsøkning på kr 9,50 pr liter.

Dette vil føre til at norsk potetsprit mister sin konkurransekraft overfor import. Norsk sprit får en pris som er tre – fire ganger høyere enn importalternativene. I statens tilbud sies det at ” det må være mulig å ta dette ut av markedet”. Her uttaler Landbruks- og matdepartementet seg mot bedre vitende.

Med en slik prisøkning vil den norske spritproduksjonen måtte opphøre. I over 200 år har norsk akevitt- og spritproduksjon vært basert på norsk potetproduksjon. Det har gitt inntekt til norske bønder og vårt nasjonalbrennevin – norsk akevitt er blitt et internasjonalt anerkjent kvalitetsprodukt.

Det er derfor en viktig nærings – og kulturoppgave og sørge for at statens forslag stoppes og at bevilgningen til prisnedskrivning av norsk sprit opprettholdes!