VALGKAMPSAK 5 – LYTT TIL VELGERNE!

Selv om partiprogrammet er spikret, kan det lønne seg å lytte til velgerne likevel. Det er alltid smart å lytte til kundene.

Valgkampen er den beste anledningen politikere har til å snakke til velgerne.

Gjør de det?

Ja!

Benytter de anledningen til å lytte til velgerne?

Nei!

Det politiske systemet er lagt opp annerledes. Året før valget starter partiene prosessene med partiprogrammene. Det settes ned programkomiteer som får ansvaret for å legge frem forslag til saker til partiprogram.

Programkomiteen får innspill fra partiorganisasjonenes egne fora samt profesjonelle lobbyister som næringspolitiske foreninger og interesseorganisasjoner. I noe grad henvender også programkomiteen seg ut til det brede publikum. Men ikke ofte.

Så skal programmet vedtas på Landsmøte. Og det blir det som oftest. Enkelte endringer, men stort er det bare på Venstres landsmøte de overraskende endringene kommer fra programkomiteens innstilling.

Valgkampen er partiprogrammenes markedsplass. Her skal velgerne kjøpes med programmenes saker som betalingsmiddel. De siste fem årene har vi sett i flere land at denne transaksjonen ikke fungerer. Den ”nye politiske økonomien” setter den ”gamle politiske økonomien” til side og vi opplever Brexit og Trump.

Politiske meglere – se avisenes politiske kommentatorer – river seg i håret sammen med de etablerte aktørene i det etablerte politiske markedet. Hvordan kunne dette skje?

Svaret er enkelt. Man lyttet ikke til markedet. Politikerne lyttet ikke til velgerne. Og media lyttet heller ikke til sine lesere, lyttere og seere. Det store publikum befinner seg ikke i medias redaksjoner og politikernes møterom!

I USA overhørte det politiske etablissement med partier og media en stadig voksende misnøye i den amerikanske arbeider- og middelklasse. Trump ble svaret.

I England ble den middelaldrene arbeiderklassen, spesielt i Nord England, ikke lyttet til. Avstanden mellom politikere, media og en stor velgergruppe ble for stor.

Noen vil si at dette er en alt for enkel forklaring. Både Brexit og Trump kan sannsynligvis forklares dypere og bredere. Manglende dialog med velgere er definitivt en vesentlig forklaring til protestvalg.

At ikke media har fanget opp dette er mer skremmende. Et godt eksempel her i Næringspolitikk.no er fire gode debattinnlegg om tomtefeste som riksmedia og styrende partier velger å ikke følge opp. Å neglisjere en sak som berører 1 million nordmenn er neppe smart.

Selv om partiprogrammet er spikret, kan det lønne seg å lytte til velgerne likevel. Det er alltid smart å lytte til kundene.