JA TIL PARTIER SOM TØR ENDRE SYN

Fortett langs de mest trafikkerte veiene i Oslo ved å gi muligheter til å erstatte eneboliger med lavblokker. Dette løser problemet med trafikkstøy, gir flere boliger og mindre trafikk hvis man kombinerer med noe næringslokaler til nærbutikk etc.

Høyre får pepper fordi de har endret syn på fortetting på Smestad og Nedre Grefsen. Vi gir honnør fordi det viser at demokratiet fungerer. Det viser også guts, fordi partiet tar belastningen med å få høre ”hva-var-det-vi-sa”.

På den annen side viser det viktigheten av forutsigbarhet og logikk i politikken. Vi har i flere debattinnlegg her i Næringspolitikk.no, fra blant andre Stein Lier-Hansen i NHO, fått klare syn på at næringsliv og innbyggere behøver nye arealer til vekst.

Konsekvensen for storbyer som Oslo er at de vokser ut i forstedene der gjerne eneboligene ligger. Så blir det en avveining å sette behovet for å vokse opp mot behovet for å ha en blandet boligmasse. I tilfelle Smestad og Nedre Grefsen har Høyre snudd og det inngir respekt.

Næringspolitikk.no tillater seg å blande seg inn i debatten og lansere et nytt forslag:

– Fortett langs trafikkerte veier.

Moderne, nye blokker lar seg lettere lydisolere enn eneboliger bygget for 40-50 år siden. Oslo kommune har da også fått mange søknader om midler til lydisolering fra eiere av eneboliger som har opplevd sterk økning i veitrafikk de siste årene.

Her finnes det et stort potensiale for lavblokker.

Følg de mest trafikkerte veiene i Oslo og gi muligheter til å bygge lavblokker. Dette løser problemet med trafikkstøy. Kombineres lavblokkene med noe næringslokaler som nærbutikk, vil trafikken i veiene også bli redusert av privatbilister og gi buss lettere fremkommelighet.