VIL BOMPENGER STYRE BUTIKKHANDEL OG FORSTERKE SEGREGERING?

Vil handelsstand, utdanningsinstitusjoner og forbrukermyndigheter stille spørsmål og finne svar på konsekvensene av å dele opp landets største handelsområde og hovedstad når politikerne ikke har gjort det?

Fra 2019 skal det etableres bompengeringer innenfor den eksisterende bompengeringen i Oslo. Samtidig skal det kreves inn bompenger for både inn- og utpassering. Bompengetakstene skrues også kraftig opp til i underkant av 50 kr per passering, dog med rabatter for brikkebetaling.

Næringspolitikk.no tillater seg noen kritiske spørsmål etter at vi har observert uheldige konsekvenser av kjappe, politikerstyrte kompromisser på Vestlandet hvor det har dannet seg handelsmonopoler innenfor bompengeringer. Bømlo er et slikt eksempel.

Hvilke næringsutredninger har Oslo kommune lagt til grunn for beslutningene om utforming av bompengeringer og betaling som ble presentert 2.pinsedag etter møte med veidirektør Terje Moe Gustavsen?

Hvilke handelsområder skal de ulike bydelene deles opp i? Hvilke (konkurrerende) handelstilbud skal finnes i de oppdelte områdene? Hvordan vil dette påvirke handels- og bosettingsmønster? Og ikke minst – hvordan vil dette påvirke en allerede kraftig segregering mellom de vestlige og østlige bydeler?

Vi har mistanke om at disse spørsmålene er viet liten oppmerksomhet. Er iver etter å finne politiske kompromisser større enn langsiktige og bærekraftige løsninger for landets største handelsområde og vår hovedstad?

Næringspolitikk.no konstaterer at Oslo fremdeles er å betrakte som lokaljournalistisk vakum, der kommunalpolitikere kan herje med 55.000 kommunalt ansatte og 650.000 innbyggere uten større gransking fra den 4.statsmakt. En vingeklippet Østlandssending kombinert med en nedspart og kastrert Aftenposten har ikke kapasitet til å grave, stille kritiske spørsmål og følge opp saker i tid og dybde.

Næringspolitikk.no sender ballen over til utdanningsinstitusjonene og handelstanden i Osloområdet og håper noen av disse kan finne svar på spørsmålene lokalpolitikerne muligens ikke har stilt seg selv eller andre. Forbrukerrådet bør kanskje også ha noen oppfatninger i sakens anledning?