MER TIL LÆRLINGER, FATTIGE BARN OG MINSTEPENSJONISTER


Av: Hans Olav Syversen, Stortingsrepresentant KrF og leder av Finanskomiteen


KrF har fått gjennomslag for våre viktigste prioriteringer i enigheten om Revidert Nasjonalbudsjett for 2017.  Vi har lyktes med å få på plass nesten 30 millioner kroner til tiltak for fattige barn, økt lærlingtilskuddet med 1000 kroner per kontrakt, og økning i minstepensjonen for gifte og samboende pensjonister med 1000 kroner.

Arbeidsledighet er et av våre største problemer, for den enkelte og for samfunnet. Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år. Mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og særlig unge er utsatt. Produktivitetskommisjonen understreker at det er uholdbart at unge på yrkesfag ikke kommer ut i praksis som lærlinger. KrF vil øke lærlingtilskuddet til nivået for kostnaden for en læreplass i videregående skole. Det er et stort løft som krever prioritering av lærlingtilskuddet over flere budsjettbehandlinger. Derfor har KrF prioritert en økning i lærlingtilskuddet også i revidert budsjett.

Behovet for å gjøre mer for å styrke økonomien til fattige barnefamilier er stort. Særlig arbeidet som gjøres av ideelle organisasjoner er en effektiv og rimelig måte å hjelpe mange fattige og utsatte barn på. Vi har fått gjennomslag for å styrke bevilgningen til ideelle organisasjoner som arbeider med fattige barn med over 25 mill. kroner, i tillegg til en ekstra styrking av tiltak for fattige barn i storbyene. Jeg setter også pris på at vi har fått økt innsatsen for trygghet for barn, gjennom en styrking av bevilgningene til domstolene og politiets etterforskningskapasitet når det gjelder vold og overgrep mot barn.

Regjeringspartiene foreslo 1000 kroner i skattelette til landets pensjonister. Men regjeringen overser pensjonistene med inntekter under fattigdomsgrensen, nemlig minstepensjonistene. I de to siste forlikene om statsbudsjettet har KrF fått gjennomslag for å øke pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8000 kroner. Nå i revidert budsjett har KrF lyktes med å få økt minstepensjonen for gifte og samboende pensjonister med 1000 kroner. Dermed sørger KrF for at pensjonen i år øker både for enslige og gifte og samboende minstepensjonister. Det er en helt nødvendig styrking av en lavinntektsgruppe.