TOMTEFESTELOVEN – RENE ORD FOR PENGENE


Replikk – Mona Flemmen, leder Hvaler Hytteforening og styremedlem i Norges Hytteforbund


Kjære politikere gjør noe!

En stor takk til advokat Stephan Didrich Eid i Oslo som virkelig har sagt ord på tomtefesteloven ut fra et juridisk perspektiv! Norske politikere må nå snart få opp øynene for hva som foregår der ute i det landstrakte Norge. Har ingen av dem hytte på festetomt? er noe jeg til stadighet spør meg om. Merker de det ikke selv på kroppen? – Jeg er ganske sikker på at noen fester, men så kommer neste spørsmål – er temaet så betent at en ikke tør ta det opp i eget fora? Ikke kan jeg forstå dette.

Helt klart er det i alle fall som også advokat Eid sier, at norsk rettsvesen må bruke mye midler og ressurser både nå og fremover om ikke noen står frem og avskaffer tomtefesteloven. Advokater tjener gode penger da festere må ha bistand mot grådige og urimelige bortfestere som bruker nåværende lov for alt den er verdt. De som tidligere ikke hadde bruk for landeiendommene har nå fått øynene opp, om at det nå kan hentes inn mye penger.

Og om du så ut fra din økonomiske situasjon – ikke lenger ser at du ønsker å bruke så mye av dine midler på å betale en slik festeavgift – da er jo alternativet å selge hytta, men hvem vil kjøpe?  I dag å kjøpe en festetomt –  flott eiendom på 1-3 mål og betale mellom 12 – 36 tusen i året! Hvem ønsker vel det? I tillegg må det heller ikke glemmes eiendomsskatten som i flere kommuner også er høy for fritidsboliger. Minner vi oss da igjen på at dette er for bolig nr. 2 – så blir det store kostnader pr. år.

Det er gitt Stortinget og de folkevalgte i Norge et ansvar å lage rettferdige lover og et system for å følge opp disse. Men når systemet istedenfor gjør at vi får et urettferdig resultat, hvor kun en part har en fordel så må det være noe feil.

Som leder av Hvaler Hytteforening får jeg ukentlig henvendelser fra medlemmer som har fått brev fra bortfesters advokat om øking av festeavgiften. Bevisene for at noe er galt kommer inn til oss som ønsker å gjøre et arbeid for de som er glad i hytta si og som har et ønske om å beholde og være på hytta så lenge de lever!

Nei – kjære politikere nå må dere våkne opp! Gjør noe med tomtefesteloven  – ikke bare la det bli prat.