HØYRE ØNSKER NORSKE EIERE – FORMUESKATTEN FAVORISERER UTENLANDSKE


Ove Trellevik, stortingsrepresentant Høyre, næringskomiteen


Høyre vil foreslå ytterligere vekstfremmende skattelettelser og vi ønsker et skattesystem som legger til rette for videre økonomisk vekst, og som ikke diskriminerer norsk eierskap og svekker norske arbeidsplasser slik AP’s og SP skattepolitikk gjør.

I regjeringserklæringen er det nedfelt noen overordnede mål for skattepolitikken: lavere skatter og avgifter og et mer vekstfremmende og enklere skattesystem. Stortinget har inngått et bredt skatteforlik. Brede skattegrunnlag på formuesobjekter gir rom for lavere skattesatser. Lavere skattesats for selskaper bidrar til at flere investeringer i Norge blir lønnsomme og stimulerer derfor til investeringer. Formuesskatten som er den særnorske skatten for norske eiere er redusert. AP og SP ønsker høyere satser, og dertil større fordeler for utenlandske eiere, og mindre konkurransekraft for norske bedrifter.

Regjeringen har startet nedtrappingen av formuesskatten og gjort endringer som vil dempe skjevhetene mellom ulike formuesobjekter. Hotelleiere og næringsbygg har i enkelte tilfeller fått sin formuesskatt økt. Det viser hvor feil formueskatten egentlig er. Den burde vært fjernet helt. Når regjeringen ikke har fått flertall for å fjerne mere av formuesskatten, har regjeringen foreslått å gi Hotelleiere en særskilt rabatt. Det vil styrke konkurransekraften til den næringen.

Atter engang er det påvist at bedrifter som er norsk eide får en gedigen konkurranse ulempe, kontra utenlandsk eide bedrifter. Til alt overmål så må denne formueskatten betales enten bedriften går med overskudd eller ikke. Forstå det den som kan. Regneeksempelet nedenfor viser oss at den såkalte skatten på de rike som AP kaller den, har en betydelig negativ effekt for norsk lokalt eierskap, og muligheten til å investere i norske arbeidsplasser. Mens den utenlandske eieren kan investere, må den norske eieren bruke pengene på formueskatt.

Ett litt forenklet regnestykke, men en grei «tommelfingerregel»: Gitt en bedrift er verdt 800 mill. Anta 1 % formueskatt, så skal eierne betale 8 mill. For å ha det de ta ut ca 11 mill i utbytte fordi eierne må sitte igjen med 8 mill etter skatt. For å kunne gi 11 mill i utbytte må selskapet ha 15 mill i overskudd siden de midlene også må skattes først i bedriften. For 15 mill kan en alternativt til å betale formueskatt låne ca 600 mill til NIBOR rente 2,5%, og bygge en ny bedrift eller investert i andre risikoprosjekter som skal være med å skape fremtidens arbeidsplasser. Formuesskatten i seg selv er et hinder for innovasjon og utvikling.

Det er også verdt å merke seg at bedriften må ha penger for å dele ut utbytte. Utbytte må også være i samsvar med regnskapslov. Det trenger ikke skattefutens krav om formueskatt være! Et selskaps økonomiske status er ofte til hinder for at det ikke kan betales utbytte. Til sist, men ikke minst så er det nedfelt i levevilkårene at banken skal godkjenne slike utbetalinger. Det er styret som vedtar utbytte, ikke den enkelte eier. Det kan bety at ikke alle eierne får utbytte som er tilstrekkelig for at de skal kunne dekke sin formuesskatt. Alt i alt så har de norske eierne en rekke ulemper som utenlandske eiere slipper.

Jeg er luta lei av AP som mener dette er skattelette for de rike – det ser ut som de ikke skjønner den negative effekten formueskatten har. Høyre mener lokalt norsk eierskap er en styrke. Den særnorske formuesskatten diskriminerer norske private eiere i forhold til utenlandske eiere. Til alt overmål hevder de at de er imot salg til utlandet, men har en politikk i praksis som tvinger norske eiere til å «kaste kortene».