NSB UMULIG TIL JOBBREISER

NSB gir et transporttilbud som i beste fall gir hyggelige flashback til 60-tallet. I jobbsammenheng totalt ubrukelig og i turistsammenheng det nærmeste vi kommer hest og kjerre.

Hvordan kan vårt togtilbud ende opp så begredelig? Bestill jobbreise fra Oslo til Bergen og test selv. Husk rikelig med mat, drikke og ryggtabletter. Internett og mobiltelefon kan du glemme. ¨Shaken, not stirred¨ kan være stikkord.

Vi gikk om bord på Oslo S en morgen kl.08:25. Det første som skjedde var at vi ikke fikk billettene som ble bestilt 48 timer tidligere over nettet. Årsaken var endringer av vogner.

Deretter fungerte ikke Internettet om bord. En høflig og engasjert konduktør lovet å sjekke Internettet når han var ferdig med sine ”arbeidsoppgaver”. Vi fikk forklaring en time senere om brudd på-ett-eller-annet. Off-line!

Fullstendig off-line. Mobilnettet virket av og til og ikke når vi virkelig måtte sende en mail. Da vi også måtte andre ting oppdaget vi at dassen i denne eksklusive delen av toget var stengt. Potte-tett. Vingling til neste vogn og køståing for å utføre nødvendig ærend.

Selve togturen var en pine for en i reisefølge med dårlig rygg. Kontinuerlig risting frem og tilbake uten støtte for ryggen. En kul i setets korsrygg gjorde sete til taburett for den svakelige. For oss andre var setene irriterende ubehagelige. PC `n skled ned fra det trange bordet og vi måtte hele tiden holde på kaffekoppen for å unngå å få innholdet i fanget.

Hui hvor det gikk gjennom boligfelt og tettsteder. I 40 km/t kunne vi studere gardiner og blomsterpotter i de ringerikske hjemmene tett inntil toglinjen.

Naturskjønt men dog uforberedte stopp midt i skauen understreket poenget med punktlighet for oss jobbreisende.

Vår største erfaring på reisen var hvilke tålmodighet næringsliv i distriktene har i forhold til våre samferdselspolitikere. Og vi forstår også hvorfor veier er så viktige i distriktene. Toget er en latterlighet. Klima- og miljøvennlig eller ei.

Redaksjonen har gjennomført flere reiser med tog til og fra samt i Sverige. Så fort toget passerer svenskegrensen fungerer det raskt, effektivt og behagelig. Slik NSB og Flytoget gjør på den korte strekningen der de konkurrerer til Gardermoen.

Med tog kompetanse begrenset til  Märkelin togsett på gutterommet, skal vi være forsiktige med ekspertråd. Men vi tillater oss å stille to spørsmål:

  1. Er det skinnegangen eller toget som gjør reise Oslo-Bergen håpløs?
  2. Vil konkurranseutsetting bidra til å føre skinnebårende nordmenn inn i dette århundre?

Avslutningsvis vurderte reisefølge fly og leiebil på returen, men vi gjennomførte reisen for å se om vi hadde vært spesielt uheldige med turen til Bergen. Vi konstaterte at returen gikk litt bedre, men langt ifra ”svenske tog tilstander”.