NÆRINGSPOLITIKK = DIALOG OG ÅPENHET

I redsel for populisme og uansvarlige makthavere tar flere samfunnsaktører til orde for løsninger som kan stimulere en slik utvikling. Åpenhet og gode systemer for dialog bør være det foretrukne fremfor idiotforklaringer, boikott og sensur.

Valget nærmer seg med stormskritt. Ulike aktører har ambisjoner om å påvirke samfunnsdebatten for å begrense spredning av populistiske ytringer som kan føre til ”polske, tyrkiske eller amerikanske tilstander”.

Det siste utspillet fant vi i Aftenposten fra Kristian Skagen Ekeli og Espen Gamlund, henholdsvis professor i filosofi ved Universitet i Stavanger og førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen.

De to filosofene mener at uvitende, irrasjonelle og uansvarlige borgere bør ha en moralsk plikt til å avstå fra å stemme. Sammen med etableringen av den redaksjonelle sensurmyndigheten Faktisk.no og enkelte partiers boikott av lobbyister viser det en skummel trend i retning av meningssensur.

Faktisk.no bidrar til å uthule redaktøransvaret fra den enkelte mediebedrift. Er det noe mediebedriftene trenger nå, så er det forsterking av egen redaktørgjerning. Lettvintjournalistikk og kjappe nyheter behøver lokal redaktørutøvelse. Ikke en sentralisert gapestokk som fører debatten bort fra de åpne spaltene og inn i de innerste gjemmer i mer eller mindre sosiale medier.

Idiotforklaring av ”grasrotstemmere” stimulerer til større avstand mellom den jevne borger og makthaverne. Det kan resultere i protestvalg og føre uansvarlige til makten. Nettopp hva filosofene fra vest er engstelige for.

Ulike partiers boikott av lobbyister stimulerer til det motsatte av hva alle som driver næringspolitikk bør være opptatte av – transparente og åpne prosesser. Det er behov for mer dialog og bedre systemer for lobby. ”Akuttmottak” for nærings- og interessepolitikere i departementene vil gjøre privat mailkorrespondanse unødvendig.