ARBEIDERPARTIETS MEDISIN ER FEIL


Ove Trellevik, stortingsrepresentant, Høyre, Næringskomiteen


 Arbeiderpartiet har endret taktikk fordi de ser at regjeringens politikk fungerer.                                        De startet med arbeidsledighet, når den nå har gått ned byttet de taktikk og snakker om ungdom under 30 år. Her leverer regjeringen også gode resultater og har en målrettet politikk. Problemet er at omstilling tar tid , – og den tiden nytter AP til å svartmale. 

Arbeiderpartiet og Støre har startet sin valgkamp. De skal friste velgere med økte skatter og bekjempelse av arbeidsledighet for de under 30 år. Helt siden fallet i oljeprisen har AP brukt arbeidsledigheten som hovedsak, uten at de har fått med seg at regjeringen sin politikk virker. Ledigheten er på vei ned. Det er rekord stor innovasjon og gründervirksomhet, og de fleste andre næringer enn olje og gass opplever vekst. Likevel, vi trenger flere og nye arbeidsplasser i privat sektor på Vestlandet.

AP og Støres medisin er feil for Vestlandet og feil for de unge 

Det er jo da spennende at Støre og AP da vil øke skatten på norske arbeidsplasser. Høyre mener bedriftene bør ha mest mulig av sine inntekter i sine selskaper for å drive utvikling, innovasjon, markedsarbeid, produktutvikling og det å skape nye arbeidsplasser. Spesielt her på Vestlandet der mange bedrifter knytt til olje og gass arbeider med omstilling. Økt skatt er ikke svaret. Formueskatten treffer også utelukkende norske bedrifter og norske eiere, mens utenlandsk eide bedrifter går fri. Det blir ikke mye verdiskapning av og nye arbeidsplasser av en slik politikk.

I yrkesfag har vi hatt et godt løft. Fraværsgrensen som har ført til at flere elever er på skolen og flere fullfører gir resultat. Regjeringen har økt lærlingtilskuddet fem ganger med 21000 kroner etter at det stod bom stille sist AP satt i regjeringskontorene. Så vil AP gi de unge jobbgaranti – i det offentlige. Kommunene skal til alt overmål bli pålagt å gi de unge arbeid, enten de er kvalifisert eller ikke. Blir det bedre barnehage, skole, eldreomsorg og psykiatritjenester av dette tiltaket i kommunene? Neppe.

Vi har også hatt gode og effektive tiltakspakkene mot sør- og Vestlandet, samt tiltakene rettet mot ungdom. Resultatet er at ungdomsledigheten nå går ned, og fallet i sysselsettingen av unge har stoppet opp. Nok en gang vil AP reversere de tiltak som regjeringen har satt i verk for å få de unge ut i arbeid i privat sektor. Det virker som Støre og AP føler et behov for å snakke ned utviklingen, for å snakke opp sin egen valgkamp. Arbeiderpartiet har endret taktikk fordi de ser at regjeringens politikk fungerer. De startet med arbeidsledighet, når den nå har gått ned byttet de taktikk og snakker om ungdom under 30 år. Her leverer regjeringen også gode resultater og har en målrettet politikk. Problemet er at omstilling tar tid , – og den tiden nytter AP til å svartmale.