DET ER VALGKAMP FOR POKKER!

Vi håper stortingskandidatene med retning Næringskomiteen vil delta og utfordre hverandre på hvordan “norsk kvalitet bør vektes høyt” i IT-anskaffelser

 Etter en noe laber start ser det endelig ut til at partiene tar stilling til saker som viser forskjell og ulikheter mellom partier og personer. Men, må debatten kun repetere skatt og privatisering?

Vi vet at mange politikere følger opp og driver valgkamp lokalt, men nasjonalt følger partiene slavisk valgkampstrategiene lagt for snart et halvt år siden. De tillater i liten grad avvik og fokus på ferske saker og nye temaer.

Hvis partilederne gav sine stortingskandidater litt friere tøyler, som vi har sett gode eksempler på her i Næringspolitikk.no, ville debatten få større bredde. Velgerne er tjent med å se ideologi omskapt til løsning på praktiske, aktuelle problemer.

EL- og IT Forbundet har sammen med Tekna satt fokus på uheldige konsekvenser ved utsetting av IT-tjenester til lavkostland. I Sverige kostet en slik utsetting to statsråder jobben og skapte regjeringskrise. I Norge har vi generøst delt pasientjournaler og banksikkerhet med utenlandske IT-medarbeidere som definitivt ikke skulle hatt denne type informasjon.

Vi siterer Høyres stortingsrepresentant Ove Trellevik i Næringskomiteen her i Næringspolitikk.no den 5.august: Erfaringene har vist oss at endelig kostnad gjerne avviker fra pris i kontraktene, og forteller oss at norsk kvalitet bør vektes høyt i denne type anskaffelser”.

Problemet er identifisert, løsningen klar men verktøyet mangler. Hvor går debatten videre?

I Arendal vil Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg neste torsdag arrangere konferanse. Her deltar et kompetent panel med Olav Lysne, leder av Lysne I og Lysne II-utvalget og direktør i Simula, Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM og Einar Lunde, avdelingsdirektør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Vi håper stortingskandidatene med retning Næringskomiteen vil delta og utfordre hverandre på hvordan “norsk kvalitet bør vektes høyt” i IT-anskaffelser.