HORDALANDSDIAGONALEN – HVOR ER SAMFERDSEL I VALGKAMPEN?


Arnfinn Førsund, daglig leder Hordalandsdiagonalen AS


Dersom man i første omgang bygger Hordfast Indre trasé med to felt, men regulerer for fire felt, og samtidig bygger «armen» fra Odda til Bergen, så kan begge prosjektene realiseres til samme pris som Hordfast Midtre trasé – selv til ny pris på 35 mrd.

I dag starter valgkampen for fullt med partilederdebatten i Arendal. Valgkamp har allerede preget nyhetene i flere uker, men samferdsel har stort sett vært fraværende i debatten. Det forbauser meg, fordi det er vedtatt en historisk stor satsing på samferdsel, og i juni fikk regjeringen gjennomslag i Stortinget for svært kontroversielle beslutninger i Nasjonal Transportplan (NTP).

Løsningen for Øst–Vest er mildt sagt spesiell. Det er vedtatt at RV7 skal være hovedvei for privatbiler, mens E134 og Rv52 skal være hovedvei for næringstrafikken. Det går selvfølgelig ikke an å vedta noe slikt! Både næringslivet og privatbilister vil naturligvis velge den korteste og raskeste veien.

Det er en komplett gåte at opposisjonen ikke angriper denne Øst–Vest-løsningen som valgkampsak. Etter mitt syn er Solberg-regjeringen og støttepartiene svært sårbare på dette punktet.

Etter mange år med grundige utredninger fra Statens vegvesen, og flere krystallklare rapporter som alle konkluderer med at den beste løsningen er kombinasjonen E134 med «arm til Bergen» og Rv52 med «arm til Ålesund», så presterte Solberg-regjeringen å tvinge gjennom en «løsning» som er stikk i strid med de faglige anbefalingene.

Regjeringens kvasiløsning vil påføre AS Norge et tap på utallige milliarder i form av redusert samfunnsnytte og tapte inntekter. Et av Norges desidert mest lønnsomme veiprosjekter – en fullverdig E134, dvs med «arm til Bergen» (og ikke bare til Haugesund) – er ikke prioritert. Konsekvensen er beklageligvis at revidert NTP totalt sett har negativ samfunnsnytte.

En storsatsing på en fullverdig E134 ville nesten vært nok til å snu NTP til positiv samfunnsnytte.

Tabellen er basert på tall i Øst–Vest-utredningen fra Statens vegvesen. Samfunnsnytten er på hele 61 milliarder

Andre prosjekter som har fått store overskrifter på Vestlandet, er vei og bane fra Bergen til Voss og Hordfast fra Stord til Os. Fokuset har vært de enorme kostnadsoverskridelsene på begge prosjektene. Det pågår også en opphetet prioriteringsdebatt mellom Hordfast og Bergen–Voss.

Prisen på Hordfast har eksplodert fra 19 til 43 milliarder kroner. Sentrale politikere har vært klar på at kostnaden må ned. Midt i fellesferien kom Statens vegvesen med en ny kalkyle på broen over Bjørnefjorden; og utrolig nok var prisen nå redusert med 8 milliarder – hele 30 prosent!

Det må være lov å stille spørsmål ved regnestykket. Kan dette stemme? Vi snakker fremdeles om uprøvd teknologi og ekstremt utfordrende værforhold. Og om kalkylene holder mål, så er den nye prisen på 35 milliarder for Midtre trasé fremdeles nesten dobbelt så høy som da Hordfast ble vedtatt i 2013. I tillegg er det tydelig at miljøutfordringene ved prosjektet bare øker.

Stadig flere tar til orde for en ny og grundig utredning av Indre trasé. Vi må ha et alternativ klart dersom prisen på Midtre trasé fortsatt forblir uholdbart høy. Venstres Terje Breivik er blant dem som har tatt til orde for dette. Også Senterpartiet vil ha en ny vurdering av Indre trasé.

Sentrale Vestlands-politikere har hevdet at «armen til Bergen» fra E134 blir for dyr og den ligger «langt frem i tid». Jeg mener dette er taktikk for å unngå at det skal stilles spørsmål ved prosjektene som de kjemper for: nemlig Rv7 og Hordfast med gigantbro over Bjørnefjorden.

Realiteten er en helt annen enn det de påstår. Dersom man i første omgang bygger Hordfast Indre trasé med to felt, men regulerer for fire felt, og samtidig bygger «armen» fra Odda til Bergen, så kan begge prosjektene realiseres til samme pris som Hordfast Midtre trasé – selv til ny pris på 35 mrd.

Figuren viser at man kan bygge både Indre trasé og «armen til Bergen» rimeligere enn Midtre trasé.

Jeg er overbevist om at svært mange velgere i Hordaland ønsker at Bergen–Voss og en kombinasjon av Indre trasé og «arm til Bergen» fra E134 skal bygges så rast som mulig. Disse prosjektene må settes på dagsordenen i valgkampen.

Samferdsel handler om samfunnets verdier og om vår felles fremtid. Vi skaper enorme verdier her på Vestlandet, men næringslivet trenger tilgang til mer effektiv transport og bedre eksportmuligheter. Og vi må knytte bedre fergeløse forbindelser mellom regionene – ikke minst mellom kysten og innlandet og mellom Vestlandet og Østlandet.

Det er på høy tid at partilederne tenker helhetlig. Hvorfor i all verden skal velgerne tillate at politikerne sløser med vei-milliardene? AS Norge må velge de mest lønnsomme veiprosjektene!