SENTERPARTIET – SI OPP EØS, FRIHANDELSLØSNING I STEDET


Geir Adelsten Iversen, Senterpartiet Finnmark


En forstandig EU-politiker vil ved norsk utmelding av EØS snarest mulig forlange en frihandelsavtale med Norge. Og i denne avtale krever Norge EFTA-løsningen, nemlig 0-toll på all fisk.

Frihandelsavtale contra EØS

Sjømat Norge har i årevis sutret over den høye tollen på fisk. Det var den gang da utsikter til norsk medlemskap fortsatt var en realitet. Nå som det håpet kun er en svunnen drøm, har pipa fått en annen låt: det er EØS som er redningsplanken. Tollsatsene – som det før ble klaget over er nå helt flotte og alle tiders og ja fiskeeksporten går som det suser osv. Slik er tonen fra Sjømat Norge. Men hvordan kan noe som var “håpløst” i forrige tiår nå være en lise ikke bare for sjelen, men for pengepungen?

Selvsagt er det reinspikka opportunisme. Nå er EØS også truet. Altså; Sjømat Norge med sine liberalister ser i øynene at alt de har håpet på kan ryke. Da gjelder det å stille opp for EØS. Så nå har pipa fått en annen låt: EØS er navlestrengen for Norge, uten den går vi lukt til H…

I denne situasjonen kommer SP på banen. Og fastslår enkelt og greit. EØS trenger vi da ikke. EU trenger sårt all den norske fisken de kan få. (tenk på alle de arbeidsplasser som norsk fisk skaper i EU!!).

En forstandig EU-politiker vil ved norsk utmelding av EØS snarest mulig forlange en frihandelsavtale med Norge. Og i denne avtale krever Norge EFTA-løsningen, nemlig 0-toll på all fisk.

Dette er ikke urealistisk men mest sannsynlig med britene i EFTA. Norge får da 0-toll på alle fiskeprodukter inn til Storbritannia noe som borger for at kampen om norsk råstoff vil hardne til. Briter som produserer videre på norsk fisk vil da få den billigere enn for eksempel polske bedrifter som må betale toll for den samme fisken. Dette forverrer konkurranseevnen for polakkene.

Konklusjonen er som leseren vil se, en frihandelsløsning vil trolig ende opp med 0-toll. Senterpartiet er det parti som i årevis har gått inn for frihandelsløsningen. Vi vingler ikke slik f.eks. FrP gjør i dette spørsmål.