NORDISK KREFTSAMARBEIDE

Det er mye bedre å la våre dyktige, norske kreftspesialister få bidra til å helbrede et pasientgrunnlag på 27 millioner pasienter, enn 5 millioner.

Politikeruken i Arendal viet helse stor oppmerksomhet. Debatter og stands understreket at mange ønsker å delta i markedet for å gjøre syke friske og hverdagen bedre for de som behøver pleie.

Slik diskuterer man i de andre nordiske land også. Hvordan kan flest mulig få best mulig tjeneste for hver helsekrone som innbetales i skatter til det offentlige og frivillige forsikringsløsninger til private aktører?

Vi tror det er tid for å tenke helt nytt.

Lokalsykehusenes funksjon må være å sikre befolkningen hjelp ved små dagligdagse lidelser samt holde alvorlig skadde og syke i live til de kan transporteres til et mer avansert, større sykehus for spesialistbehandling der.

Deretter bør nordiske sykehus være neste stopp når vi trenger svært avansert medisinsk behandling. Det bor omtrent 27 millioner mennesker i Norden. En slik befolkningsmengde kan forsvare helse investering i forskning og behandling vi ellers må til Tyskland og USA for å få.

Den norske helsedebatten bør så snart som mulig bli nordisk.

Det er mye bedre å la våre dyktige, norske kreftspesialister få bidra til å helbrede et pasientgrunnlag på 27 millioner pasienter, enn 5 millioner.

Rent økonomisk vil det også være mer effektivt om vi hadde en felles, nordisk godkjennelses- og innkjøpsordning av medisiner for 27 millioner pasienter enn fem millioner. Da kan vi slippe uforståelige og medisinsk uforsvarlige diskusjoner om kreftmedisiner skal tilbys etter lotteriprinsipper og ikke etter behov.

En nordisk pasientflyt vil gi muligheter for drift av flere lokale sykehus. Når den kostbare og avanserte forskningen, kompetansebyggingen og pasientbehandlingen effektiviseres i nordiske spesialsykehus, frigjøres mer penger til førstelinjebehandling.

La pasientflyt over landegrenser bli slagordet for det nye Stortingets helsedebatter og få fart på Nordisk Ministerråd. La pasientflyten komme alle skattebetalere til gode slik at vi får mest mulig helse for skattepengene våre. I dag er avansert kreftbehandling dessverre litt mye preget av lottogevinst. Det tjener ingen på.