VELGERNE ETTERLYSER VALGKAMPSAKER

Valget er partienes. Gi velgerne saker å velge mellom. Alternativet er lav valgdeltagelse , resultat med marginalt skille mellom vinnere og tapere med uklart styrkeforhold i Stortinget.

Partiene og våre stortingskandidater følger slavisk strategier lagt for måneder siden. Da ble partiprogrammene spikret og sakene plukket ut. Hvilke saker?

De borgerlige partiene rir nå på en oppgang i norsk økonomi vi daglig blir minnet om gjennom rapporter og analyser. Det går bedre med AS Norge enn mange skulle trodd for få måneder siden.

Opposisjonens oppgave blir da å fremme saker som skal gjøre det bedre for velgergruppene, samfunnet og klima enn hva posisjonen har fått til – og vil fortsette med.

Skjer det? Nei.

De rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har vært til dels fraværende med konkrete valgkampsaker. Økning i skattenivå for å gjøre diffuse samfunnsområder bedre holder ikke. Her kan man lære litt av søsterpartiet Sosialdemokraternas femårsplaner i Sverige.

Nærings- og interessepolitiske organisasjoner har skrevet og fått publisert den ene gode debattartikkelen etter den andre i media. Også her i Næringspolitikk.no

Responsen har uteblitt. Temaene har vært utenfor strategien lagt i vinter.

Her i Næringspolitikk.no kan vi bidra med disse sakene som partiene velger å ikke ta stilling til å valgkampen:

– Hvordan skal nødvendig oppgradering av vann og avløp finansieres i Norge, spør Norsk Vann.

– Skal ”samfunnsnytte” velges bort i NTP for å velge veibyggingsprosjekter, spør Hordalandsdiagonalen og flere andre veidebattanter.

– Bør Tomtefesteloven endres eller bør tomtefeste avvikles, slik Arbeiderpartiet foreslår med støtte fra hundretalls kommuner, Tomtefesterforbundet og Norges Hytteforbund?

– Nordisk samarbeide om kreftforskning, behandling og medisineringsordning slik flere ledene politikere antydet i Arendal men ikke fulgte opp i valgkampen?

Listen over gode saker for diskusjon i valgkampen kan gjøres lenger. Partiene bør svare i stedet for å tyste ned debatten. Alternativet er lav valgdeltagelse , resultat med marginalt skille mellom vinnere og tapere med påfølgende uklart  styrkeforhold i Stortinget.

Valget er partienes. Gi velgerne saker med standpunkter å velge mellom.