URSÄKTA, SVERIGE

Innvandrings- og integreringsminister Sylvia Listhaug har i dag fornærmet Sverige på en måte som kan få svært negative konsekvenser i den norske valgkampen.

Listhaugs reise til Stockholm for å se problemene med svensk innvandring kan ikke oppfattes på annen måte enn et utspill i den norske valgkampen. Dette er grovt brudd på etikette og hvordan statsråder skal oppføre seg.

For noen måneder siden reiste tyrkiske politikere og ministere Europa rundt for drive nasjonal valgkamp. Dette skapte hverken forståelse eller stor entusiasme i landene som ble utsatt for besøkene, eller i resten av Europa.

Når Listhaug senker seg ned på det samme nivået, er det på tide at statsminister Erna Solberg ber sin svenske kollega pent om unnskyldning og gir Fremskrittspartiet klar beskjed om at norsk valgkamp drives i Norge.

Mange kan ha oppfatninger om innvandring. Mange kan også ha oppfatninger om hvordan innvandringen påvirker ulike land og hvilke konsekvenser dette gir. I et demokrati er det rett og rimelig at man uttrykker ulike oppfatninger.

Dog bør det skje innenfor rammer og ved bruk av spilleregler. Valgkamp i utlandet og bruk av utenlandske statsråder som statister er totalt uakseptabelt. Det var derfor forståelig og akseptabelt at den svenske sosialdemokratiske migrasjonsministeren Heléne Fritzon avlyste møte med Listhaug.

I Norge har statsminister Erna Solberg ansvarliggjort Fremskrittspartiet ved å ta dem inn i regjeringssamarbeide. Vi har derfor ikke fått en situasjon som i Sverige, der man har ignorert Sverigedemokraterna. De fleste vil mene at det totalt sett er bedre å ansvarliggjøre populister enn å isolere dem.

Det går likevel grenser. Sylvia Listhaug har tråkket over denne grensen og påført det blå-blå regjeringsalternativet et stort tap av anseelse og omdømme. Er det noe høyrevelgere ikke liker, er det ufin oppførsel. Om ikke Erna Solberg gir klart uttrykk for dette, vil velgerne gjøre det.